De kommande åren ska Fröslunda centrum utvecklas med nytt Jobbcentrum, en regional Familjecentral med öppen förskola samt en utbyggnation av Internationella Engelska skolan (IES). En utveckling som kommer göra IES i Fröslunda till en mer sammanhållen och tryggare skola.

Fröslunda är ett av de områden som kommunen har prioriterat i sitt stadsdelsarbete. Det pågår ett större utvecklingsarbete i och kring stadsdelen i syfte att på sikt öka stadsdelens attraktivitet med ökad trivsel och trygghet.

En av de stora förändringarna framåt är att Internationella Engelska Skolan (IES) flyttar samman sin verksamhet och genomför en utbyggnad av skolan. Höstterminen 2022 slår den nya skolan upp sina portar och den kommer vara uppdelad i tre enheter med låg- mellan- och högstadiet var för sig. På så sätt skapas en mer sammanhållen och tryggare miljö för alla elever samtidigt som man får tillgång till nya fina lokaler anpassade för respektive årskurs.

– Att Internationella Engelska skolan väljer att satsa på Fröslunda och Eskilstuna känns som en viktigt nyckel för oss som kommun. Det här har varit en satsning som vi i majoriteten har velat få till under några år och det känns otroligt bra att det nu har gått i lås. IES är viktiga för Eskilstuna men också Fröslundas fortsatta utveckling, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun.

Nybyggd idrottshall och skolgård

Utbyggnaden av skolan kommer att samla cirka 1 200 elever och erbjuder utöver grundskola och fritids även förskoleklass. De nuvarande lokalerna där högstadieverksamheten befinner sig ska renoveras och byggas till. Lokalerna kompletteras även med en nybyggd idrottshall och skolgård som inbjuder till aktivitet för alla åldrar.

Vi är mycket stolta över hur samarbetet med kommunen fungerar. Det är ett föredöme för vidare arbete. Vår målsättning är att utvecklingen av Fröslunda och vår skola ska bidra till hela samhället. Det är en fantastisk skolbyggnad samt en förbättrad studie- och arbetsmiljö som skapas, säger Jörgen Stenquist, vice vd Internationella Engelska skolan.

Avtalet mellan Eskilstuna kommun (genom Kommunsfastigheter AB) och Internationella Engelska Skolan är en långsiktig satsning där IES hyr lokaler av Kommunfastighet under 20 år.

Utveckling av Fröslunda centrum

I början av 2021 planerar den nya kommunala verksamheten Jobbcentrum Syd att öppna under samma tak som Mötesplats Fröslunda Fröet. Syftet med verksamheterna är bland annat att bidra till ökad utbildningsnivå och anställningsbarhet bland invånare i stadsdelen. En samlokalisering av kommunala verksamheter ökar också möjligheten att nyttja resurser inom kommunen som i sin tur kan öka möjligheten till utökade öppettider.

Mötesplats Fröslunda Fröet med Jobbcentrum Syd kommer att fortsätta att finnas på torget i centrala Fröslunda men kommer att byta lokaler för att ge plats till Region Sörmlands kommande Familjecentral. Den nya Familjecentralen beräknas öppna under sommaren 2021 och bestå av fyra ben; mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.

Utöver utvecklingen i Fröslunda centrum pågår även ett mer långsiktigt arbete med en utvecklingsplan för Fröslunda, Lagerberg och Råbergstorp. Syftet med arbetet är att se över förutsättningar för fler bostäder, mer service, trivsamma och trygga stråk samt platser som bjuder in till gemenskap. Utvecklingsplanen för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg har varit på samråd och ska framöver beslutas av Kommunstyrelsen.

Tidplan:

Nyetablering av Familjecentral med öppen förskola – vinter 2020/2021

Utveckling och nyetablering av Fröslunda Fröet med Jobbcentrum Syd – början av 2021

Utveckling och nyetablering av Internationella Engelska skolan – hösten 2022

Långsiktig utvecklingsplan för Fröslunda, Lagerberg och Råbergstorp – beslut i Kommunstyrelsen.

 

För mer information, kontakta:

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsen ordförande, Eskilstuna kommun, 070 086 65 02, jimmy.jansson@eskilstuna.se

Linda Norberg, pressansvarig Internationella Engelska skolan, 070 226 09 04, linda.norberg@engelska.se

 

Bakgrund:

I Strategisk inriktning och Årsplan är en av kommunens prioriterade frågor att motverka segregation och utanförskap samt verka för attraktiva stadsdelar. Fem stadsdelar är prioriterade i det arbetet: - Skiftinge - Årby - Nyfors - Fröslunda - Lagersberg

I årsplan 2020 lyfts ett flerårigt fokus på prioriterade stadsdelar och ett samlat krafttag för att motverka utanförskap offentliga ökar närvaron i stadsdelarna. Eskilstuna kommun har påbörjat satsningar i stadsdelarna Årby och Fröslunda med en långsiktig inriktning att motverka utanförskap, få fler i jobb, höja utbildningsnivån och skapa trygga attraktiva stadsdelar.


Bifogade filer

 Fröslunda-1

 Fröslunda
Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38