Folkhälsomyndigheten beslutade idag att vaccination med Astra Zenecas vaccin återupptas för personer som är 65 år och äldre. Det innebär att vaccinatörer i Västra Götaland från och med i morgon fredag kan boka in fler personer i fas 2 för vaccination.

– Det är ett mycket glädjande besked, som innebär att vi nu kan öka takten i vaccinationen av personer 65 år och äldre i fas 2, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen, VGR.

VGR började vaccinera med Astra Zenecas vaccin i vecka sex. Under de första veckorna användes vaccinet till personer mellan 18 och 65 år. I slutet av vecka nio förändrades rekommendationen och Astra Zenecas vaccin kunde användas till alla över 18 år.

Den 16 mars kom beskedet från Folkhälsomyndigheten att all vaccinering med Astra Zenecas vaccin pausades i Sverige. VGR hade fram till dess skickat ut cirka 66 000 doser till vaccinatörer i Västra Götaland och beskedet innebar att cirka 9 000 doser av Astra Zenecas vaccin sattes i karantän i kylskåp.

Vaccinationen till personer under 65 är fortsatt pausad

Folkhälsomyndigheten beslutade idag att vaccination med Astra Zenecas vaccin återupptas för personer som är 65 år och äldre. Däremot är vaccinationen med Astra Zenecas vaccin fortsatt pausad för alla personer som är under 65 år, vilket även gäller dem som redan fått en första spruta. Folkhälsomyndigheten uppger att man följer kunskapsläget och uppdaterar rekommendationerna så snart de vet mer.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är trygga i att kontrollsystemet fungerat och det gjorts en grundlig analys av Astra Zenecas vaccin, säger Kristine Rygge.

Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccinationerna kan återupptas eftersom det gynnar äldre invånare, som har störst behov av skydd på grund av deras förhöjda risk för allvarlig sjukdom och död vid covid-19.

VGR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att den som erbjuds vaccin inte har någon möjlighet att välja vaccinsort. VGR kan heller inte välja vilket vaccin som levereras till Västra Götaland. De som tackar nej till ett visst vaccin är inte garanterade vaccin i sin fas. Anledningen är att vaccinatörerna behöver vaccinera vidare inom prioriteringsfaserna för att arbetet ska fortlöpa enligt tidplan.

Fakta

Läs mer om hur Folkhälsomyndigheten motiverar sitt beslut här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/information-om-fortsatt-vaccination-av-astra-zenecas-vaccin-till-personer-som-ar-65-ar-och-aldre/Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Gabriel Holmqvist

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se