Fotograf/Källa: Eva Hedberg

Under Almedalen 4-5 juli arrangerar vi fyra seminarier med fokus på en hållbar skola och fungerande arbetsliv för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Det tredje seminariet handlar om vad som händer i skolpolitiken för elever med läs-, skriv- och räknesvårigheter

Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn. Alla är välkomna! Hörslinga finns!

Samtliga seminarium hålls på Campus Gotland, Cramérgatan 3 i sal D22.

Tisdag 5 juli kl 8.30-10 hålls seminariet som heter "Regeringen har makten – vad har hänt i skolpolitiken för elever med läs-, skriv- och räknesvårigheter?

Bengt-Erik Johansson som är ordförande i Dyslexiförbundet FMLS inleder seminariet. Panelsamtalet som följer efteråt leds av Micke Klein, HSO. I panelen sitter: Lena Emilsson, utbildningsutskottet, Socialdemokraterna, Maria Stockhaus, utbildningsutskottet, Moderaterna, Christer Nylander, Vice ordförande utbildningsutskottet, Liberalerna och Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet.

Har du frågor, kontakta gärna Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet FMLS, 070-238 63 20, bengt.erik.johansson@dyslexi.org
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780