Från och med midsommar kommer Bostadsstiftelsen Signalisten att utöka sitt samarbete med Rapid Säkerhet till att omfatta ronderande väktare inom hela sitt bestånd.

Idag anlitas Rapid Säkerhet av Signalisten för att agera som företagets jour/störningsjour utanför ordinarie arbetstider. Det breddade samarbetet innebär att en bilburen väktare dagligen ronderar i Signalistens områden mellan klockan 19.00–03.00.  Den utökade väktarnärvaron är en åtgärd som vidtas då den senaste hyresgästundersökningen visade att den upplevda känslan av trygghet i närområdet sjunkit med över 4 procent, från 83,3 procent 2014 till 78,9 procent 2016.  

 

- Signalisten arbetar löpande med att se över vilka säkerhetsåtgärder kan vidtas för att bidra till en ökad trygghetskänsla hos hyresgästerna. Otryggheten är ett generellt samhällsproblem och periodvis kan det vara stökigt inom vissa områden vilket i sin tur skapar oro för de boende i dessa områden, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

 

Förutom att rondera i Signalistens områden ska väktaren se över säkerheten genom att kontrollera att entrédörrar, källar- och vindsdörrar är låsta och inga obehöriga befinner sig i fastigheterna, kunna utföra lättare reparationsarbeten, stötta störningsjouren vid utryckning, och skapa förtroende hos de boende genom sin närvaro och lokala kännedom.

 

 

 

För mer information kontakta:

 

Vivianne Habra, kommunikatör Signalisten, 08-705 22 28

Vivianne.habra@signalisten.se


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 


Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28