Ilan Sadé, partiledare Medborgerlig Samling

För Medborgerlig Samling börjar 2022 års valrörelse redan nu. Med Medborgarmakt och Grundtrygghet som ledord har partiet stakat ut sitt strategiska fokus för de kommande tre åren.

Partiet Medborgerlig Samling är kritiskt till utvecklingen mot en allt större offentlig sektor och mot det höga skattetryck som är följden. Enligt Medborgerlig Samling bör civilsamhället återta ansvaret för många av de områden som inte är ett allmänintresse. Medborgarmakt står bland annat för ett stärkt inflytande över den politiska process som idag är toppstyrd och för regler som förstärker tjänstemannaansvaret. Det ska inte kunna gå att göra avsteg från lagen eller vara vårdslös med skattemedel och komma undan utan ansvar såsom sker idag. 

– Under de senaste årtiondena har socialdemokratin i allt högre grad anammat polariserande identitetspolitik och bristande omsorg om sammanhållningen i vårt land säger partiledaren Ilan Sadé. Och det har inte funnits några starka, frihetliga motkrafter som haft förmågan att utmana detta bisarra och motsägelsefulla samhällsprojekt. Med medborgarmakt och grundtrygghet som ledord kommer Medborgerlig Samling inför nästa val därför föreslå en politik som förändrar Sverige. Det är en förändring som vårt land behöver och som inget annat parti erbjuder.

Medborgerlig Samlings politiska strategi föreslår att det allmänna fokuserar på kärnverksamheter som skola, sjukvård, omsorg, infrastruktur, polis och försvar. För att medborgarna ska känna trygghet att sådana områden fungerar måste statens utgifter på sådant som utgör särintressen i stället skäras ned kraftigt. 

Länk till hela texten om Medborgerlig Samlings strategiska fokusområden inför valet 2022: https://medbloggen.se/2019/10/31/medborgarmakt-och-grundtrygghet/

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa - en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.medborgerligsamling.seKontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344

Mikael Flink

Pressansvarig

mikael.flink@medborgerligsamling.se

070-7701221