På fredag invigs officiellt Räddningsregion Mitt och Räddningscentral Mitt (RC Mitt). Därmed får det länsöverskridande samarbetet och räddningscentralen i Täby nya namn som tydligare visar dess inre styrka och bredd.

Genom att räddningscentralen i Täby byter namn från Storstockholms räddningscentral till Räddningscentral Mitt blir det tydligare att samarbetet med larm och ledning sträcker sig långt utanför Stockholms gränser. Styrkan i samarbetet, där totalt sju räddningstjänster ingår, ligger regionens sammanhållna insatsledning och gemensamma operativa systemledning.

– Genom samarbetet har regionens 25 medlemskommuner en bredare palett av räddningsresurser som kan koordineras snabbt och effektivt över läns- och kommungränser. Det är ett resurseffektivt och framgångsrikt samarbete som har pågått i flera år och som vi nu sätter nytt namn på, säger Svante Borg, förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar.

Räddningsregion Mitt består av 36 heltidsstationer, 38 deltidsstationer och 18 räddningsvärn. Räddningsinsatserna i regionen samordnas från Räddningscentral Mitt (RC Mitt) som disponerar bland annat 12 ledningsfunktioner, 175 räddningsfordon och har drygt 300 personer i beredskap. Totalt genomförs mer än 25 000 insatser per år i de 25 kommunerna som är fördelade på fyra län.

 

Välkommen att delta!
Media inbjuds att delta på invigningen då det regionala samarbetet och räddningscentralen i Täby officiellt får sina nya namn.

Tid: Fredag 10/1 klockan 10.00
Plats: Täby brandstation, Nytorpsvägen 3, 183 53 Täby
Besöksanmälan: Tillförordnad kommunikationschef Björn Westerdahl, 070-7648784, bjorn.westerdahl@ssbf.brand.se


Räddningscentral Mitt svarar för utlarmning och ledning av räddningsresurser från sju räddningstjänster. Inom utlarmningsregionen svarar räddningstjänsterna gemensamt för 2,1 miljoner människors trygghet inom 25 kommuner.

 Kontakt


Björn Westerdahl

Tillförordnad kommunikationschef

bjorn.westerdahl@ssbf.brand.se

08-4548700

070-764 87 84

Räddningscentral Mitt

Pressfrågor pågående insatser

registrator@ssbf.brand.se

08 - 454 83 74