Bättre och snabbare diagnostik, effektivare behandlingar, avancerad forskning och nya innovationer. Det blir några av vinsterna när Sahlgrenska Universitetssjukhuset samlar genetisk expertkompetens i nybildade Centrum för medicinsk genomik. Välkommen på invigning den 13 september.

De senaste decenniernas raketsnabba utveckling av genanalyser gör det möjligt att upptäcka och behandla allt från cancertumörer till virus på ett mycket snabbare och precisare sätt än tidigare. Tidigare tog det flera år att kartlägga en människas hela arvsmassa. I dag görs det på ett par dagar. På resans gång kan man till exempel upptäcka risker för ärftliga sjukdomar och behandla dem i tid, men också en hel del annat:

– Inom cancersjukvården kan man skräddarsy behandlingarna så att patienterna får färre bieffekter och slipper genomgå tunga behandlingar som inte är effektiva för just dem. Samma teknik kan användas inom transplantationssjukvården för att bättre matcha givare och mottagare av organ. Smittspårningar kan förbättras då variationer mellan olika bakterier eller virus snabbt kan kartläggas. Kartläggning av resistensutveckling hos bakterier blir också mycket effektivare, säger Lars Palmqvist, verksamhetschef för Klinisk genetik och genomik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Precisionsmedicin, som metoden kallas, gör vårdens jobb både lättare och svårare. Ju mer vi vet om människans genetiska sammansättning, desto komplexare blir analyserna. På nya Centrum för medicinsk genomik samlas nu Sahlgrenska Universitetssjukhusets expertis på ett och samma ställe. Det ger grundkompetens och spetskompetens som säkrar sjukhusets ledande roll inom diagnostik, behandling och forskning.

– Livet är ju lite mer avancerat än bara gener och arvsmassa och nu behöver vi börja ta reda på vad alla våra olika genetiska variationer egentligen betyder. Det finns exempelvis personer som bär på genetiska förändringar som borde leda till sjukdomar men ändå blir de inte sjuka. Handlar det om skyddsmekanismer i arvsmassan eller i miljön? När vi vet svaret kan vi kanske hitta uppslag till nya framtida behandlingar, säger Lars Palmqvist.

Se pdf för tid, plats och detaljerad information om invigningen.

Fakta om Centrum för medicinsk genomik
Centrum för medicinsk genomik är ett av sju centra för genomik i Sverige och ingår i det nationella nätverket Genomic Medicine Sweden (GMS). Centrat innefattar cirka 100 medarbetare där de största yrkesgrupperna är läkare, biomedicinska analytiker, genetiker, mikrobiologer och bioinformatiker. Tidigare fanns genetisk analysverksamhet utspridd på olika laboratorier inom flera verksamheter och på olika platser på sjukhuset. Genom att samla allt ges nu bättre möjligheter för att utveckla och stärka kompetensen inom genetik och genomik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fakta om genomik
I EU-initiativet ”1+ Million Genomes” finns en ambition om att på sikt kartlägga en miljon människors arvsmassa för att på så sätt skapa en kunskapsbank om olika sjukdomars genetiska förändringar. Framstegen inom precisionsmedicin kan även ge tidigare avfärdade behandlingsmetoder upprättelse då man tidigare inte har kunnat urskilja vilka patienter som egentligen hade rätt förutsättningar att svara på en viss behandling. Negativa resultat kan exempelvis ha berott på att personer med ”fel” genetiska förändringar i sin cancer har behandlats och därför inte har svarat på behandlingen.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se


Bifogade filer

 dna-kedja

 ReleaseKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000