ca tio minuter. Undersökningen är helt anonym och dina svar kommer att hanteras konfidentiellt.

Vi önskar ditt svar senast 2016-01-22.

Följ denna länk för att fylla i enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/9MPQN9G

ABLE (Autism Building Links to Employment) som står bakom undersökningen finansieras av Erasmus+ och är ett samarbete mellan fem organisationer:
Misa AB (Sverige), The Orchardville Society (Nordirland), Autism NI (Nordirland), IASE (Irland) och Theotokos Foundation (Grekland).

Den webbaserade enkäten består av 17 frågor och tar ca tio minuter. Undersökningen är helt anonym och dina svar kommer att hanteras konfidentiellt.

Vi önskar ditt svar senast 2016-01-22.

Följ denna länk för att fylla i enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/9MPQN9G

Stort tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten!

Om AST

AST är en förkortning för Autism Spektrum Tillstånd och innefattar flertalet tillstånd inom autismspektrumet, däribland Autism och Aspergers Syndrom. AST varierar från individ till individ och kan se ut på olika sätt. Ungefär 25 % av de som diagnosticeras med AST har också en inlärningssvårighet, men de flesta har en intelligensnivå som ligger vid eller över genomsnittet (de tillstånd som tidigare definierades som Högfungerande Autism eller Aspergers Syndrom). Fler män än kvinnor diagnosticeras med AST. Tillståndet drabbar cirka en av hundra personer. Mer information om AST och projektet ABLE finner du på hemsidan: http://projectable.eu/?page_id=15

För mer information om ABLE projektet kontakta:

Sara Sadarangani,Misa AB, projektledare
sara.sadarangani@misa.se
073-600 14 42Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88