Migrationsverket bjuder in till pressvisning av det nya förvaret i Ljungbyhed.

Tid: Måndagen den 29 april kl. 13.00-14.15
Plats: Förrådsvägen 3, Ljungbyhed park, Klippans Kommun

Migrationsverket ska öppna ett nytt förvar, med 44 platser, i Ljungbyhed. Med anledning av det bjuder vi in till pressvisning av de nya lokalerna och en introduktion om förvar. Det kommer även att ges tillfälle att ställa frågor till Anna Nilsson, sektionschef i Åstorp och Ljungbyhed.

Anmälan görs senast torsdagen den 25 april kl. 12.00 till press@migrationsverket.se


Kontakt:
Migrationsverkets presstjänst
press@migrationsverket.se
010-485 66 55

--------------------------------------

Bakgrund
Förvar är ett låst boende för frihetsberövade personer som fått beslut att de måste lämna landet. En person kan även frihetsberövas för att hans eller hennes identitet behöver utredas eller för att utreda personens rätt att vistas i landet. Reglerna för förvar finns i utlänningslagen.

Antalet personer som ska lämna landet efter beslut om avvisning- eller utvisning förväntas att öka. Migrationsverket har därför fått i uppdrag av regeringen att stärka återvändandearbetet framöver och utöka antalet förvarsplatser så att det motsvarar behovet. Utökningen av förvarsplatser kommer dels ske genom att utöka antalet platser på befintliga förvar, dels genom att nya anläggningar öppnas.

Här kan du läsa mer om förvar: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html

 


Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.