Välkommen till informationsmöte om förvaret i Flen

Pressinbjudan: Nya förvarsavdelningar i Flen

Tid: Fredagen den 4 maj kl. 10.00-12:00

Plats: Änglundavägen 21, Flen

Migrationsverket ska öppna två nya förvarsavdelningar, med 40 platser, i Flen. Med anledning av det bjuder vi in till pressvisning av en av de nya lokalerna och en introduktion om förvar. Det kommer även att ges tillfälle att ställa frågor till Owe Hammarling, sektionschef i Flen och Torbjörn Nyberg, avdelningschef för förvaret.

Anmälan görs senast onsdag den 2 maj kl. 12:00 till press@migrationsverket.se

Kontakt:

Migrationsverkets presstjänst

press@migrationsverket.se

010-485 66 55

--------------------------------------

Bakgrund

Förvar är ett låst boende för frihetsberövade personer som fått beslut att de måste lämna landet. En person kan även frihetsberövas för att hans eller hennes identitet behöver utredas eller för att utreda personens rätt att vistas i landet. Reglerna för förvar finns i utlänningslagen.

Antalet personer som ska lämna landet efter beslut om avvisning- eller utvisning förväntas att öka. Migrationsverket har därför fått i uppdrag av regeringen att stärka återvändandearbetet framöver och utöka antalet förvarsplatser så att det motsvarar behovet. Utökningen av förvarsplatser kommer dels ske genom att utöka antalet platser på befintliga förvar, dels genom att nya anläggningar öppnas.

Här kan du läsa mer om förvar:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.htmlMigrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.