Den 28 oktober kl 11.30 invigs Emåmejeriets förgasningsanläggning, som producerar både el och värme från lokala biobränslen, av Emåmejeriets vd Patrik Evertsson tillsammans med Kalmar Länsstyrelses miljöchef, Åsa Axheden.

Välkommen till Emåmejeriet, Grenvägen 3 i Hultsfred.

Kraftvärme från förnybara bränslen, som biomassa, ger både grön el och värme och har länge funnits för fjärrvärmeanläggningar. Nu byggs och demonstreras anläggningar för småskalig kraftvärme via ett projekt som Energikontor Sydost leder.

Emåmejeriet i Hultsfred är en lokal producent av mjölk och mejerivaror, som ägs och drivs av bönderna själva. De har en stark lokal- och miljöprofil. ”Mjölk från din hemtrakt” är deras slogan. Att satsa på närproducerad värme och el från lokala biobränslen ligger helt i linje med Emåmejeriets profil.

Program

11.30 Daniella Johansson, Energikontor Sydost, hälsar välkomna
Åke Nilsson 1:a vice ordförande i Hultsfreds kommunstyrelse invigningstalar

12.00 Invigning av vd Patrik Evertsson och Kalmar Länsstyrelses miljöchef, Åsa Axheden

Lättare lunch serveras

Visning av förgasningsanläggningen

13.30 Visningen avslutas

Datum och tid: 28 oktober kl. 11.30 – 13.30
Adress: Emåmejeriet, Grenvägen 3, Hultsfred

För mer information, kontakta

Daniella Johansson

076-86 17 000, daniella.johansson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56