Den 15 mars inträffar årets viktigaste klimatkonferens – Klimatforum 2019. Du som journalist är välkommen att delta. Årets tema är ”Från strategi till verklighet” och det omfattande programmet ger både svar på vilka utmaningar vi står inför, och vägar framåt för att lösa dem.

Klimatforum arrangeras av Naturvårdsverket tillsammans med Aktuell Hållbarhet. På plats finns ett stort antal ledande politiker och experter inom klimatområdet.

I samband med Klimatforum presenterar Naturvårdsverket sitt underlag till regeringens allra första klimatpolitiska handlingsplan. I underlaget redovisas bland annat de senaste utsläppsscenarierna och vilka hinder som behöver överbryggas för att klimatmålen ska nås.

Några exempel ur programmet:

  • Den nya regeringen – här är färdplanen

  • Växla upp det lokala och regionala klimatarbetet

  • Konsumtionen – vår stora utmaning

  • Affärsmodeller för klimatet

  • Kapitalets medverkan till en fossilfri omställning

  • Internationella trender som gör skillnad

  • Perspektiv på framtiden: rädsla och mod

Hela programmet hittar du här

Tid: 15 mars klockan 09.00 - 16.10, frukostseminarier från klockan 08.15.

Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 33, Stockholm

Anmäl dig senast 12 mars: http://www.trippus.net/klimatforum2019_press

För ytterligare information, kontakta:
Johan Krüger, kommunikatör, 010-698 11 87, johan.kruger@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 

 

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63