Naturvårdsverket arbetar för att ta in ny kunskap i miljöarbetet. En viktig del i det arbetet är miljöforskningsanslaget, som används för att finansiera forskning på landets lärosäten. Våra forskningsutlysningar speglar samhällets utmaningar på miljöområdet. Är du nyfiken på Naturvårdsverkets forskningsprojekt?

På Miljöforskningsdagen 2020, den 29 april, samlas forskare från 25 olika projekt. Du har då chans att ta del av aktuella resultat och få en inblick i vilka nya projekt som drar igång under året.

Bland annat deltar forskare från fyra projekt i satsningen på ekologisk kompensation. På plats finns också representanter för projekten som ryms inom satsningen på indikatorer för biologisk mångfald, med fokus på grön infrastruktur i jordbruks- och skogslandskap, kvalitetsindikatorer samt geodata. Ytterligare två projekt som finns representerade handlar om hur samhällsomställningar påverkar miljömålen.

Miljöforskningsdagen är också en möjlighet att hålla sig uppdaterad om Naturvårdsverkets nya forskningssatsningar. Representanter för 15 nystartade projekt är på plats för att hålla korta presentationer.

I år hålls Miljöforskningsdagen som en Skype-konferens, när du har anmält dig får du länk till Skype-mötet. Du behöver inte ha Skype för företag installerat på din dator, det går bra att delta via din webbläsare.  

Vad: Miljöforskningsdagen 2020, Naturvårdsverket.

När: 29 april kl. 09.30 - 16.00

Hur: Här anmäler du dig till Naturvårdsverkets Miljöforskningsdag 2020.

Välkommen!

Kontakt:
Neda Farahbakhshazad, forskningssekreterare, 010-698 12 50, neda.farahbakhshazad@naturvardsverket.se

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63