Program:Torsdag 17 mars kl. 9.00-16.45 - Kreativitet och sång

Den 17-18 mars anordnas ett symposium om kreativitet på Södertörns högskola. Forskare och utövare av sång och musik bjuder på sina erfarenheter av kreativitet som drivkraft och verktyg.

Vad händer i hjärnan när vi sjunger och skapar musik? Hur kan en musikalisk upplevelse förändra en människa? Vad har kommunikationen mellan nyfödda spädbarn och deras föräldrar gemensamt med musikalitet? Under två dagar berättar forskare, sångare, psykologer, och dessutom en musikjournalist, en tonsättare och en regissör om kreativitet i den konstnärliga processen - med betoning på hjärnan, improvisation, känslor och relationer.

Maria Sandgren är ämnesansvarig för det nya ämnet psykologi vid Södertörns högskola och arrangör av symposiet. Hon forskar inom estetisk psykologi, ett område där just kreativitet är ett centralt begrepp. Hon har därför bjudit in såväl forskare inom området som yrkesverksamma inom musik och teater till symposiet, för att visa hur vetenskap och konst kan mötas.

- Konstnärliga processer är ett bra område att dyka ner i när man ska studera kreativitet. Konstnärer jobbar systematiskt men måste samtidigt vara öppna för det oväntade och oprövade. Ingen annan yrkeskår har det så utpräglat i sitt arbetssätt, säger Maria Sandgren.

Estetisk psykologi är ett etablerat forskningsområde internationellt, och Maria Sandgren vill lyfta fram ämnets bredd på Södertörns högskola. Det kan handla om konstnärliga processer för professionella och amatörer, arbetsvillkor, estetiska kvaliteter, personlighetsdrag och lärande. Kreativitet kan beskrivas ur flera vinklar och symposiet kommer att ge en inblick i kreativitetens värld. Symposiet är öppet för alla intresserade. Ingen föranmälan krävs.

Kontakt: Maria Sandgren, e-post: estetiskpsykologi@sh.se eller Eleonor Björkman: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32.

Program:
Torsdag 17 mars kl. 9.00-16.45 - Kreativitet och sång

Inledning -Kreativitetens fyra P. Maria Sandgren, leg psykolog, fil dr, Södertörns högskola.
Om hjärnan och sång. Lennart Högman, fil dr, Stockholms universitet.
Hur sången kan lösa problem i arbetet. Katarina Henrysson, sångare, The Real Group.
Sångens dynamik i en terapeutisk relation. Eva Norling, leg psykolog, leg psykoterapeut, BUP-teamet vid Sachsska barnsjukhuset.
Från kreativitet till expressivitet och vidare ut! Maria Sandgren, fil dr, leg psykolog, Södertörns högskola.
Jag sjunger, alltså improviserar jag. Jag improviserar, alltså tar jag risker. Anne Pajunen, sångare, performancekonstnär, konstnärlig ledare för Svenska Moderna Operaensemblen - SMOK och L'Orchestre Disparu.

Paneldiskussion

 
Fredag 18 mars kl. 9.00-16.15- Kreativitet och musik

Inledning - Kreativitet, utveckling och upplevelse. Maria Sandgren, fil dr, leg psykolog, Södertörns högskola.
Hjärnans musik. Örjan de Manzano, Karolinska institutet.
Starkt emotionella musikupplevelser. Alf Gabrielsson, professor emeritus, Uppsala universitet.
Improvisation, lek och lyssnande i John Cages värld. Johan Petri, tonsättare, regissör, musikdramaturg.
Därifrån kommer musiken. Eric Schüldt, musikjournalist.

Paneldiskussion


Läs mer på hemsidan för psykologin på Södertörns högskola www.sh.se/psykologi eller på www.sh.se.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876