Fotograf/Källa: Daniel Ohlsson

Lördagen den 22 september får Katarina Knutsson Lennerstedt, Öckerö och Lovisa Cederström, Helsingborg motta 5000 kronor vardera ur Gösta Frohms Skogsmullestiftelsefond för år 2018.

Utdelningen äger rum vid Lida friluftsgård i Tullinge i anslutning till Botkyrka lokalavdelnings årliga familjefriluftsdag. Familjefriluftsdagen pågår kl. 12-15 och stipendieutdelningen kommer att ske som en del i familjefriluftsdagens program kl. 14.

- Vi har valt Katarina för att hon är en inspirerande ledare som med sitt engagerade sätt lyckats få igång nya barnverksamheter. Katarina har medverkat till utvecklingen av nya utbildningsplaner för Friluftsfrämjandets barnverksamhet, såsom ”Skogsmulle i förskolan” ”Skogsmulle i Skogens värld” och ”Öppna skogsgläntan”. Fjällfina är en figur som står henne nära och hon berättar gärna för barn om fjällen på ett fantasifullt sätt, både i fantasi och verklighet.

- Lovisa har vi valt för att hon är en eldsjäl som lyckats fånga nya målgrupper i arbetet med Meningsfull väntan, där hon startat verksamheter för barn, unga och familjer som är nyanlända. Lovisa är även mentor för en av de nyanlända ungdomarna som medverkar i aktiviteterna. Lovisa inspirerar till nya möten i naturen för både barn och vuxna, som även lär sig svenska genom naturen och Allemansrätten.

För mer information kontakta:

Jill Westermark, ordförande i Gösta Frohms Skogsmullestiftelse
Telefon: 070- 787 04 52

E-mail: skogsmullestiftelsen@friluftsframjandet.se

Om Gösta Frohms Skogsmullestiftelse Gösta Frohms Skogsmullestiftelse bildades 1986 av Gösta Frohm, som var visionär och framhöll att vistelse i naturen genom rörelse, lek och äventyr för små och stora människor är friskvårdande. Stiftelsens ändamål är att främja detta genom att årligen dela ut ett stipendium till den eller de ledare som bedöms ha gjort en kreativ insats för Friluftsfrämjandets barnverksamhet. www.friluftsframjandet.se/skogsmullestiftelsen
Friluftsfrämjandet erbjuder Sveriges största utbud av friluftsaktiviteter.

Sedan 1892, i 120 år, har vi guidat människor till små och stora äventyr. Vi vill att så många som möjligt ska upptäcka vår fantastiska natur, kunna dela glädjen med friluftslivet med andra, utvecklas utan prestationskrav och vistas i naturen under trygga former. Friluftsfrämjandet är en ideell organisation med närmare 90 000 medlemmar, 8 000 ledare, 6 regioner, 350 lokalavdelningar och 200 I Ur och Skur förskolor och skolor i hela landet.


Kontakt


Johan Ekroth

Kommunikationschef

johan.ekroth@friluftsframjandet.se

0737887482