Tisdag den 15 september delar landshövding Helene Hellmark Knutsson tillsammans med representanter för ALMI ut årets SKAPA-pris på länsresidenset i Umeå.

Syftet med SKAPA-priset är att ge stöd till uppfinnare och innovatörer att utveckla sina idéer. Vi delar ut pris i två kategorier: SKAPA-priset och SKAPA talang. I alla län utses två länsfinalister som sedan går vidare till den nationella finalen i SKAPA-priset 2020. Det nationella SKAPA-priset är på 500 000 kronor och dessutom får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor från Agne Johanssons Minnesfond samt diplom.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Prisutdelning äger rum på tisdag den 15 september klockan 11.30, länsresidenset. 
Enskilda intervjuer och fototillfälle med pristagarna i anslutning till prisutdelningen.

Media hälsas välkomna!

 


 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41