Södertörns högskola, exteriör Fotograf/Källa: Anna Hartvig/Södertörns högskola

Under dagen kommer både forskare och verksamma inom socialt arbete att ta sig an temat och ge intressanta reflektioner om våldet och dess olika aspekter. Dagen innehåller även en paneldebatt med kommunala politiker från Huddinge, Södertälje och Botkyrka. Bland övriga medverkande organisationer finns till exempel Center mot våldsbejakande extremism och Fryshuset.

Södertörns högskola vill vara en aktiv part i samhället och inte minst närområdet och inom området social hållbarhet. Vi bjuder därför in till denna dag med tema "våld" som diskuteras ur olika aspekter med olika parter i samhället. Media bjuds in att närvara, anmäl gärna ert deltagande till presskontakten.

Datum och tid: 11 mars 2020 klockan 8.30-16.00
Plats: Södertörns högskola, Huvudentré till Aulan- Alfred Nobels Allé 1 Anmälan

Program för Socionomdagen på Södertörns högskola
8.00 Registrering öppnar, kaffe serveras
8.30 Mässan öppnar
9.00 Inledning i Aulan  
9.05 Per Carlson Professor i Socialt arbete vid Södertörns högskola: Våldets sociala dimensioner
9.50 Paus: Kaffe och frukt
10.15-12.15 Föreläsningar: Se schema  
12.15-13.00 Lättare lunch
13.00-13.45 Panel med kommunala politiker: Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun, (S), Meeri Wasberg, Kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun, (S), Lisbeth Krogh, vice ordförande i Socialnämnden, Huddinge kommun, Huddingepartiet, Boel Godner, Kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun, (S)

– Vilka beslut krävs för ett samhälle fritt från våld? Moderator Lisa Kings reflektion från studenter

13.45- 14.15 Paus: Kaffe och frukt
14.00-15.00 Ny forskning och C - uppsatsstafett
15.00 Uppsatsämnen mingel-workshop i mässan
15.45 Avslut i aulan

Parallella föreläsningar:

10.15 -10.45  Våld och gängkriminalitet - hur hänger de ihop? Camila Salazar Atías, Fryshuset
10.15-10.45 Signs of safety- en metod i ropet för att arbeta med högriskärenden i socialtjänsten. Malin Melander och Niki Liakos Frank, Södertälje kommun
10.15-10.45 Våldspreventivt center i Botkyrka -en myndighetsövergripande samverkan mot våld. Lina Jallow, projektledare för våldspreventivt center

11-11.30  PULS – Problemlösning Umgänge Livsmål Självkontroll. Ett program som riktar sig till unga, våldsbrottsdömda Malin Bergman SiS  
11-11.30 Krisstöd – stöd till barn efter barnförhör Hans Elfström, Södertälje kommun

11.45-12.15   Uppdrag - att förebygga våldsbejakande extremism.  Sari Römpötti, Center mot våldsbejakande extremism, CVE  
11.45-12.15 Fridlyst – stödgrupper för barn och vuxna Cecilia Stjernberg, Huddinge kommun
11.45-12.15  Hur ska vi motverka och minska segregationen! Karen Austin, Delmos

(Med reservation för ändringar)
 
 

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453