Halmstads Fastighets AB lanserar 100 jobb till nyanlända med hyreskontrakt med förhoppning att fler bostadsbolag ska följa deras exempel. Målet är att bidra till de nyanländas integration och etablering på arbetsmarknaden. Projektet drar igång i början av 2016.

Välkomstjobben ger nyanlända en möjlighet till sex månaders praktik eller jobb kombinerat med språkundervisning. Satsningen har uppmärksammats av regeringen som ett utmärkt exempel på en insats där näringslivet tillsammans med det offentliga bekämpar utanförskapet.

Känner stort ansvar

- Som kommunalt ägt bostadsbolag känner vi ansvar för våra hyresgäster och har sedan många år arbetat med att hjälpa hyresgäster in i arbete. Det är bra för den enskilda människan att komma ut på arbetsmarknaden och det förbättrar situationen i våra bostadsområden, säger Sven Alexandersson, VD på HFAB.

HFAB har en lång tradition av att engagera sig i bostadssociala projekt. Nu satsar man stort på att under de kommande två åren ta fram 100 välkomstjobb tillsammans med sina leverantörer och samarbetspartners.

- Vi är 100 medarbetare på bolaget och bestämde oss för att ta fram lika många jobb för nyanlända, ett jobb för varje medarbetare, säger Sven Alexandersson.

Ambassadörer

Samtliga på HFAB får möjlighet att axla rollen som Halmstadsambassadörer och ställa upp som stöd och kontaktperson för de nyanlända som får ett välkomstjobb.

- Det finns mycket man kan göra om man engagerar sig i integrationsfrågan. Behovet har funnits länge men den aktuella situationen har gjort att det blivit synligare just nu. Vi hoppas att fler bostadsbolag följer vårt exempel, säger Sven Alexandersson.

Många aktörer

Bolagets satsning är ett av många initiativ till insatser av kommuner, näringsliv, sociala företag och föreningar ger nyanlända möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och referenser som kommer att ha avgörande betydelse. Inte enbart för enskilda individers framtid utan även för samhällets möjlighet att ta tillvara de kompetenser som invandringen innebär.

HSAB satsar på bred front och det involverar många lokala aktörer i Halmstad kommun. Dels kommer HFAB själva att ta emot praktikanter och ställa sociala krav i upphandlingar. Man tar även hjälp av bolagets egna underleverantörer och kontakter med ett flertal lokala elitidrottsklubbar.

- På det viset blir många i stan involverade i projektet. Många bäckar små kan bidra till integration. Den energi, kraft och pengar vi lägger ner, kommer tillbaka till oss, säger Sven Alexandersson.

Språkundervisning parallellt

Välkomstjobben ska genomföras parallellt med språkundervisning. HFAB samarbetar med arbetsförmedlingen i Halmstad.

- De gör bland annat jobbet att matcha ihop de nyanlända med hyreskontrakt med jobben.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922