Omslag Upplevelsevandringar

Upplevelsevandringar är en metodbok som innehåller upplevelser i form av vandringar. Vandringar som både öppnar upp för mötet med sig själv och med Gud. Här finns också vandringar som stärker sammanhållningen i en grupp. Vi är alla olika och därför är vandringarna framtagna för att möta skiftande behov.

Boken innehåller 21 vandringar som berör olika teman, där den röda tråden är rörelse och upplevelser i kombination med uppgifter att utföra.

Att läsa eller höra någon berätta om Mose uttåg ur Egypten fastnar inte lika starkt som upplevelsen av att själva få vandra med Mose genom Röda havet. Vi kommer helt enkelt ihåg mer när vi kopplar lärande till upplevelser.

”Med hjälp av texter, dikter och sånger vidgas och fördjupas perspektiven. När hela kroppen får vara med i skeendet är det lättare att se koppling till sitt liv och sin verklighet. Det blir ett upplevelsebaserat lärande.”

                                                                                                                                                                                                                 Ur inledningen i boken

Boken vänder sig både till er som vill börja arbeta med upplevelsevandringar som pedagogisk metod och er som söker nya idéer och inspiration i ert arbete. Här hittar ni allt material ni behöver för att komma igång. 

Författarna har alla lång erfarenhet av arbete med upplevelsevandringar och utveckling av metoden i sina olika tjänster och uppdrag i Svenska kyrkan.

Maria Johnsson är församlingspedagog i Lunds domkyrkoförsamling med ansvar för det skolpedagogiska arbetet, konfirmander och unga ledare. Lena Petersson är teologie doktor, musiklärare och präst med tjänst som kyrkoherde i Burlövs församling - och tidigare var hon studierektor och lärare på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Charlotta Rosman Nissen är församlingspedagog och präst. Hon har lång erfarenhet av arbete med konfirmander, ungdomar och skolpedagogik och är idag komminister i Tomelillabygdens församling.

 

Produktinformation

Titel: Upplevelsevandringar

Förlag: Verbum AB

Formgivning och illustrationer: Helena Wikström, Hewidesign

ISBN: 978-91-526-3837-8

Pris från: 269 kr/st

Utgiven

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28