Nio av tio 16-åriga flickor i Stockholmsområdet som besvarade en enkät uppger att de hade mensvärk. 14 % av dem var till och med hemma från skolan varje månad på grund av smärtorna, visar en ny studie från Södersjukhuset.

– Många tjejer lider av svår mensvärk som begränsar deras vardag, utan att söka vård. Det verkar finnas en uppfattning i samhället att olika typer av mensbesvär ar normalt, även när det hämmar det dagliga livet. Detta måste uppmärksammas så att de som har besvär uppmuntras till att söka och få hjälp, säger Lisa Söderman, gynekolog och författare till studien.

En webbenkät skickades till alla unga kvinnor födda år 2000 i Stockholms stad, som besvarades av 45 % (1785 personer). Bland resultaten fann man att:

  • 36 % hade svåra menssmärtor
  • 14 % var hemma från skolan varje månad på grund av smärtorna
  • 45 % stannade hemma från skolan på grund av smärtorna någon gång per år 
  • 59 % stannade hemma från social aktivitet som att träffa kompisar, sporta etc
  • 7 % hade sökt läkarvård på grund av mensvärken
  • 10 % behandlades med hormonterapi mot mensvärk

Andra besvär som också var vanliga i samband med menstruation var extrem trötthet, huvudvärk, smärta i samband med toalettbesök. Dessutom rapporterade många att smärtstillande tabletter inte hade önskvärd effekt. Studien visade också att de allra flesta underbehandlar sig med smärtstillande, alltså inte tar tillräckligt ofta eller tar för få tabletter.

– Jag rekommenderar de som har stora besvär att vända sig till en ungdomsmottagning, gynekolog eller husläkare. Det finns olika behandlingar, där hormonell behandling är det som är mest effektivt, säger Lisa Söderman.

Resultaten av studien publiceras i dagarna i den medicinska tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)