Juryn har valt vilka som ska tilldelas ett Design S för Sverigesbästa design. Vi hoppas att du vill komma på prisceremonin18 maj kl 17–20Läs hela pressmeddelandet i bifogad fil.
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135