Signalisten fortsätter att förmedla lägenheter till unga Solnabor. Från januari till april förmedlades en fjärdedel, 40 stycken, till personer mellan 18 och 27 år i Solna.

Alla lediga enrumslägenheter och korttidskontrakt i Signalistens bestånd förmedlas i första hand till unga Solnabor i åldern 18–27 år. Ungdomslägenheterna förmedlas efter kötid men även efter ålder för att få en mer jämn och rättvis fördelning, läs mer här.

-  Signalistens satsning på ungdomar är fortsatt framgångsrik. Jag ser fram emot att de även i fortsättningen ska kunna hjälpa våra unga Solnabor med sitt första boende, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

Totalt förmedlade Signalisten 162 lägenheter under perioden januari till april 2018.

Signalistens ungdomslägenheter är idag spridda över hela beståndet, från Bagartorp och Agnesberg i norr till Västra vägen i söder. Förmedlingen av ungdomslägenheter sker via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Läs mer om ungdomslägenheter på vår webbsida.

 


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28