Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin tar ett nytt grepp och inbjuder till ett dialogmöte mellan regionen och den sociala ekonomin för att öka samverkan och ta fram åtgärder som ska kunna hjälpa de flyktingar som finns i regionen

Vi står inför mycket stora utmaningar när det gäller den flyktingsituation som råder i Sverige och i Västra Götalandsregionen. Syftet med dialogmötet är att hitta nya samarbetsformer och samarbetspartners för att på så sätt kunna utveckla arbetet och göra bästa möjliga både för de nyanlända och för samhället. Utöver representanter från regionen och social ekonomi så kommer representanter från Migrationsverket, Länsstyrelsen, Göteborgs universitet och SKL (Sveriges kommuner och landsting) att medverka.

- Även om det finns olika uppfattningar om hur flyktingpolitiken ska bedrivas så har vi en situation här och nu som vi måste göra bästa möjliga av och jag tror detta kan vara ett bra sätt att öka samverkan och hitta nya lösningar, säger Anna-Lena Holberg, ordförande i Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och social ekonomi.

– Det behövs en bättre samverkan och vi hoppas att detta ska leda till nya samarbeten för att hitta lösningar för de flyktingar som finns i regionen , äger Holger Andersson, Samordnare för social ekonomi i beredningen.

- Det pågår mycket bra arbete både inom region, kommuner och inom den sociala ekonomin men det är inte alltid som insatserna är samordnade och det är detta vi vill komma åt, säger Anna-Lena Holberg och Holger Andersson och fortsätter:

-Vi hoppas att dialogmötet ska resultera i ett antal nya förslag och åtgärder som vi kan använda i det framtida arbetet. Tillsammans är vi starkare och kan göra mer med de resurser vi har.

Tid: Onsdagen den 9 december kl 13.00-17.00

Plats: Chalmers Conference Center, Palmstedtssalen, Göteborg

Kontaktuppgifter 

Anna-Lena Holberg, mobil 0736-76 40 60

Holger Andersson, mobil 0708-40 54 82

Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin består av en representant från respektive parti i regionfullmäktige och fyra representanter från den sociala ekonomin

Social ekonomi är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta och inte vinstintresse som främsta drivkraft


Bifogade filer

 Release


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se