Runt om i Västerbotten finns vardagshjältar, eldsjälar, och volontärer vars frivilliga insatser bär upp civilsamhället och gör skillnad för ett stort antal medmänniskor.

Under lördag eftermiddag samlades ett antal av dessa på länsresidenset i Umeå i samband med ett arrangemang som skapats för uppmärksamma deras viktiga insatser.

Eldsjälarna är personer som verkar inom idrottsförbund, föreningar, en medmänniska, någon som hälsar på gamla eller av annan orsak får en bygd levande eller en förening att fungera. Människor som Länsstyrelsen vill uppmärksamma.

Bakom iden att samla ett antal av dess står landshövding Magdalena Andersson, som efter att ha tagit initiativet tog hjälp av kommunerna i länet för att få hjälp med nomineringarna.

De dryga 15 vardagshjältarna, som kommer från länets samtliga kommuner, fick motta ett diplom av landshövding Magdalena Andersson, ta del av underhållning från Gun Renman och Anders Östman, samt över en lunch tala med andra om sina roller och erfarenheter.

-Civilsamhället har en stor betydelse, inte minst för att öka sammanhållningen och tryggheten där man bor. Det är enskilda människor som är byggstenar. Människor som bygger broar mellan varandra, ställer upp när det behövs, ofta i det tysta och som inte alltid uppmärksammas för den samhällsinsats man de facto gör, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

 

Bild IMG_0504: Vardagshjältar i Västerbotten 2019. 
​Bild IMG_0508: Vardagshjältar i Västerbotten 2019 tillsammans med kommunrepresentanter

Foto: Länsstyrelsen
Bilaga: Sammanställning pristagare samt motiveringar.

 

 

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41