Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat vården av covid-sjuka på landets äldreboenden och identifierat allvarliga brister. Samtliga landets regioner kritiseras av IVO, så även Kronoberg.

I Region Kronoberg handlar kritiken om att en del äldre som bor på särskilt boende i inledningen av pandemin inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

IVO gör också bedömningen att det inte går att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på grund av brister i primärvårdens patientjournaler.

– Vi välkomnar den här viktiga granskningen av vården på äldreboenden. Vi kommer nu titta närmare på resultaten för vår region och arbeta vidare med dem. Många förbättringar har redan genomförts sedan inledning av pandemin, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Kronobergs egen granskning av 60 dödsfall i covid-19 utanför sjukhus kom fram till liknande slutsatser, bland annat att antalet fysiska läkarbesök var färre i början av pandemin vilket avviker från våra vanliga rutiner. Där har en återgång till normalläge redan skett i stor utsträckning, vilket kommer att följas upp framöver.

Läs hela pressmeddelandet.

Kontakt

Roger O Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
0470-58 65 55 | 0790-67 51 28
roger.o.nilsson@kronoberg.se

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt