Genom att bara förändra sitt beteende kan vårdpersonalen på äldreboendet i Kvillgården sänka kostnaderna för energiförbrukningen med minst fem procent. Onsdagen den 28 mars kl.10.00 får personal och boende utbildning på plats på Kvillgården.

Energikontor Sydost håller i utbildningen där tio äldreboenden i regionen deltar. Det är fyra stycken i Sölvesborg, tre i Högsby och tre stycken i Älmhult. Det första steget är att göra en nulägesanalys, därefter följer utbildning för driftspersonal och en lokal energisparkampanj som riktar sig till övrig personal samt anhöriga. Utbildningen inleds med en genomgång av tillståndet i vår miljö globalt och fortsätter med vad man som privatperson kan göra för att bidra till miljöförbättring.

Personalen på äldreboendet Mogården får utbildningen samma dag kl. 14.00.

Energikontor Sydost är svensk partner i EU-projektet SAVE AGE som har som mål att minska energiförbrukningen på äldreboenden.

SAVE AGE har som syfte att visa kommuner hur de kan bli effektivare i sin energianvändning inom äldrevården. Medverkande kommuner kommer att få stöd med att ta fram strategier för energieffektivisering, åtgärdsplaner och genomföra pilotåtgärder. Med hjälp av de goda exempel som tas fram i projektet ska sedan kunskaperna från SAVE AGE spridas över hela Europa.

För mer information, kontakta Kent Andersson, 0709-21 60 51, kent.andersson@energikontorsydost.se

Visste du att . . .

• Det finns bara en rörlig del i en dator: hårddisken. Den mår inte dåligt av att stå still och sättas på igen.

• Skärmsläckare är ett helt vanligt jobb för datorn och sparar ingen energi alls. Den är till för att undvika att en stillastående bakgrundsbild inte ska ”bränna fast” på skärmen.

• Platta skärmar drar nästan lika mycket ström som en gammaldags ”burk”.

• Lysrör tål att slås av och på och drar ingen extra ström för det.

• Lysrör och glödlampor åldras inte fortare för att de slås av och på ofta. Samma gäller sparlampor.
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56

Lena Eckerberg

Utvecklingschef

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

0734-40 82 75