Den kulturhistoriska bebyggelsen är en gemensam skatt väl värd att värna om. För några år sedan genomfördes en inventering av all bebyggelse i Vårgårda kommun för att hitta hus och miljöer med höga kulturhistoriskavärden. Resultatet av inventeringen har nu kommit i bokform.

Här kan du läsa om allt från medeltida kyrkor till boningshus i olika former från 18- och 1900-talen, om sommarstugor, kvarnar, skolor med mera.

Tanken med boken är att sprida kunskap om våra byggnadstraditioner och locka till fortsatt bevarande av det gemensamma kulturarvet. Boken blir också viktig för kommunen i sitt planeringsarbete.

Inventeringen och boken är gjord av Västarvet i samverkan med Vårgårda kommun och finns till försäljning hos kommunen.

För mer information:

Marie Odenbring Widmark, Västarvet
Enhetschef Kulturmiljö
Tfn: 0521-57 26 81
Mobil: 070-692 82 45
E-post: marie.odenbring@vgregion.se
Webb: www.vastarvet.se

Sabina Talavanic, Vårgårda kommun
Bygg- och miljöchef
Tfn:    0322 - 600 659
Mobil: 0709-16 56 36
E-post: sabina.talavanic@vargarda.se

Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45