Fotograf/Källa: Tack till Uppsala Ungdomscirkus och Lisbet Spörndly/fotograflisbet.se

Forma din bokstav torsdagen den 4 oktober 2018.

Lek och erövra språket.
Bokstäver kan vara knepiga,
ibland står de inte ens stilla.
Brotta ner bokstav för bokstav
och gör dem till dina.
Skratta åt dem. Älska dem.
Steg för steg kan du erövra språket
och göra det till ditt.

Forma din bokstav nu.

Så gör du:
1. Gör din roligaste, finaste och bästa bokstav på det sätt du vill
2. Fota eller filma av den
3. Lägg upp på Facebook, Instagram eller Twitter
4. Använd hashtaggen #formadinbokstav

Läs mer: https://www.dyslexi.org/forbundet/forma-din-bokstav-pa-torsdag

Varför en kampanj?
Syftet med Världsdyslexidagen är att öka medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter. I Sverige uppmärksammar vi dagen med kampanjen Forma din bokstav på sociala medier. Vi vill locka till lek med bokstävernas former och ljud. Den leken stärker våra barns språkliga förmågor och gör det lättare för dem att lära sig läsa och skriva. Kampanjen är också ett sätt att avdramatisera läs- och skrivsvårigheter. 

Vad är Världsdyslexidagen?
Världsdyslexidagen infaller alltid på torsdagen under den Europeiska Dyslexiveckan. Den i sin tur pågår i år mellan den 1 och 7 oktober. Världsdyslexidagen heter på engelska World Dyslexia Day. Initiativet till Världsdyslexidagen togs för tre år sedan av den Europeiska Dyslexiorganisationen, EDA, och den Brittiska dyslexiorganisationen, BDA. I Sverige initierade vi redan förra året kampanken #formadinbokstav. Förhoppningen är att det ska bli en återkommande aktivitet under Världsdyslexidagen.

Bakom kampanjen står Dyslexiförbundet, Föräldraföreningen För Dyslektiska Barn, Svenska Dyslexiföreningen, Svensk biblioteksförening och Läsrörelsen. Läs mer på dyslexi.org

Tack till Uppsala Ungdomscirkus och Lisbet Spörndly/fotograflisbet.se


Bifogade filer

 AffischDyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780

Sara Rydin

Kommunikatör

sara.rydin@dyslexi.org

+46 73 725 69 19