Idag lever 81 000 personer, varav 12 000 barn och ungdomar med en epilepsidiagnos i Sverige. Förbundets uppgift är bland annat att öka kunskapen om epilepsi i samhället och vi arbetar för att göra vården bättre för dessa människor. Under Världsepilepsidagen måndagen den 14 februari kommer förbundet hålla webbinarium.

11.00  Nyheter på epilepsifronten
– nya läkemedel, kirurgisk behandling, skräddarsydd medicin, epilepsivård på distans.

Anna Edelvik Tranberg, överläkare, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

12.00  Stiftelsen Epilepsifonden offentliggör två forskningsprojekt som fått utdelning och forskarna berättar om hur deras forskning ska hjälpa personer som lever med epilepsi:

  • Ariadne Zampeli, MD, biträdande överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus och hennes forskningsteam får 163 698 kr
    Forskningen ska undersöka om en ny MR-kamera kan visa fler detaljer om vad som orsakar en persons epilepsi och därmed ge en bättre epilepsikirurgisk utredning.
  • Ronny Wickström, MD PhD, överläkare och docent inom barnneurologi, Karolinska Universitetssjukhuset får 285 102 kr
    Projektet handlar om att undersöka om fler verktyg, bland annat en prognostisk graderingsskala, kan öka möjligheten att hitta personer som bör erbjudas epilepsikirurgisk utredning.

13.00  Digitalt fika och vinnaren på utställningen Art for epilepsy presenteras

Länk till webbinarium

Filmer, poddar och sociala medier
Vi uppmanar medlemmar och allmänhet att bidra till att öka kunskapen genom att sprida våra inlägg, filmer, poddar och inbjudan till webbinarer från Facebook och Instagram

Hemsida: epilepsi.se
Facebook: facebook.com/svenskaepilepsiforbundet
Instagram: @svenskaepilepsiforbundet

Kontakt:
Sofia Segergren, förbundssekreterare, mobil: 0730-58 58 87
Ronny Wickström, MD PhD, överläkare och docent inom barnneurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, mobil: 08-517 706 27
Ariadne Zampeli, MD, biträdande överläkare i neurologi mobil: 076-814 15 31

Om epilepsi
Det finns minst 81 000 personer i Sverige som har epilepsi och som ibland under oprovocerade eller kända utlösande förhållanden får epileptiska anfall. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Det kan vara en disposition som är medfödd eller till följd av en skada. Anfallen kan förekomma olika alltifrån ett eller ett par anfall under hela livet till flera anfall varje dag. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De varar från sekunder till minuter och slutar av sig själva. Oftast är medvetandet mer eller mindre påverkat under anfallet.

Läs vidare: https://epilepsi.se/om-epilepsi/

Om Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell medlems- och intresseorganisation för personer med epilepsi, deras anhöriga och övriga som vill stötta personer med epilepsi. Förbundet och dess 27 lokalföreningar ger information, råd och stöd till sina medlemmar samt arbetar för en bättre vård för personer med epilepsi.

Om Världsepilepsidagen
Världsepilepsidagen, International Epilepsy Day har firats sedan 2015 den andra måndagen i februari för att uppmärksamma epilepsi, samla in pengar till forskning om epilepsi och möjliggöra att personer som lever med epilepsi får en bra livskvalitet. I världen finns det cirka 50 miljoner personer som har epilepsi.


Svenska Epilepsiförbundet är en intresseorganisation för personer med epilepsi, deras anhöriga och personer som kommer i kontakt med epilepsi genom skolan, arbetet eller sjukvården.


Kontakt


Sofia Segergren

sofia.segergren@epilepsi.se

0730-58 58 87