Fotograf/Källa: iStock

Njursjukdom är ett ökande globalt folkhälsoproblem. En av tio i Sverige är drabbade och om 20 år beräknas kronisk njursjukdom vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen. Trots att kronisk njursjukdom ökar är kunskapen låg i omvärlden, något som uppmärksammas i hela världen på Världsnjurdagen. Personer med njursjukdomar har drabbats hårdare av covid-19, och viruset har i sig orsakat njurskador hos flera som har smittats.

Trots att njursjukdom är allvarligt är njurforskning inte prioriterat i jämförelse med flera andra folksjukdomar då de statliga forskningsanslagen delas ut. Därför har Njurförbundet startat Insamlingsstiftelsen Njurfonden.

Njurfondens utdelningsceremoni äger rum den 11 mars på Världsnjurdagen. Då kommer de 27 forskare som tilldelats 2021 års bidrag på 5 miljoner att presenteras. Ceremonin sänds digitalt.

UR PROGRAMMET:

  • Professor Bengt Fellström berättar om ett helt nytt läkemedel som kan bota en av de vanligaste njursjukdomarna (IgA-nefrit).
  • Professor Annette Bruchfeld och överläkare Maria Stendahl samtalar om hur njursjuka i Sverige drabbats av covid-19.
  • Alla 27 forskarprojekt presenteras av docent Peter Bárány, ledamot i Njurfondens styrelse

Moderator är Suzanne Axell, journalist och medicine hedersdoktor.

”Njurfondens bidrag ger ett viktigt stöd till många projekt som på sikt kan leda till nya behandlingar och högre livskvalitet för alla människor med njursjukdom. Njurfonden växer stadigt och vår ambition är att samla in och dela ut ännu mer pengar framöver”, säger Håkan Hedman, ordförande i både Njurförbundet och Insamlingsstiftelsen Njurfonden.

Utdelningsceremonin kan ses via Njurfondens hemsida den 11 mars kl. 17.00: https://www.njurfonden.se/forskare/njurfondens-forskarbidrag-2021/

För mer information, kontakta:
Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet, 070-718 16 70, hakan.hedman@njurforbundet.se
Annette Bruchfeld, professor i nefrologi, Linköpings universitet, 0790- 62 54 97
Sara Norman, verksamhetschef, Njurförbundet, 070-33 66 401, sara.norman@njurforbundet.se

FAKTA
I Sverige beräknas en miljon personer ha kronisk njursjukdom, varav drygt 500 000 har måttligt nedsatt njurfunktion, ca 6 000 är njurtransplanterade och  ca 4 000 går i dialys.

 

Njurförbundet är en ideell organisation som bildades 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen. I dag har vi cirka 4 300 medlemmar i alla åldrar organiserade i 15 regionföreningar. Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället. www.njurforbundet.se


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401