Håkan Hedman, förbundsordförande för Njurförbundet

En av tio svenskar har kronisk njursjukdom, en sjukdom som kan bli livshotande. De flesta vet inte att de är drabbade. Njurförbundet vill se screening av riskgrupper.

Kronisk njursjukdom är en vanlig orsak till sjukdomar i hjärta-kärl. Vården missar ofta njursjukdomar då dessa inte ger några symtom förrän det är försent att bromsa utvecklingen. Därför går många med oupptäckt kronisk njursjukdom, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

I morgon, den 14 mars, är det Världsnjurdagen, en global kampanj för att belysa njurarnas betydelse för hälsan (www.worldkidneyday.org). Då uppmärksammar Njurförbundet att sjukdomar i njurarna är vanligt och allvarligt, men går att bromsa om det upptäcks i tid. Högt blodtryck är oftast ett första tecken på att njurarna inte fungerar som de ska.

– Ett förhöjt blodtryck ska alltid leda till att läkaren kollar njurarna hos sin patient. En enkel och billig livförsäkring som kan spara mycket lidande säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet.

Njursjukdomarna ökar i världen och är en snabbt ökande dödsorsak. I Sverige har vi blivit bättre på att behandla sjukdomen så andelen som behöver dialys eller en njurtransplantation har minskat. Om fler skulle få diagnos i ett tidigt skede skulle än fler kunna få behandling, bättre livskvalitet och längre liv. Njurförbundet och njurläkarna vill att alla som tillhör riskgrupper, exempelvis personer som har diabetes, högt blodtryck, fetma och hjärt-kärlsjukdom, screenas för njursjukdom.

– Om vi behandlar en upptäckt njursjukdom tidigt minskar risken att patienten ska behöva dialys eller njurtransplantation i framtiden. Men det är fortfarande alltför många som inte upptäcks, speciellt bland dem som har högt blodtryck, säger Marie Evans, medicine doktor i njurmedicin vid Karolinska Institutet.

Njurarnas funktioner är okända för många och de associerar inte till känslor på samma sätt som hjärtat, men har lika livsviktiga funktioner. Det behövs mycket upplysning i samhället om hur kronisk njursjukdom kan upptäckas och hur man kan bevara sin njurfunktion.

För mer information, kontakta:
Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet, 070-718 16 70, hakan.hedman@njurforbundet.se
Sara Norman, verksamhetschef Njurförbundet, 070- 336 64 01, sara.norman@njurforbundet.se

FAKTA
- I Sverige beräknas en miljon personer ha kronisk njursjukdom, varav drygt 500 000 har måttligt nedsatt njurfunktion.
- Njursjukdom kan enkelt upptäckas med urinprov och/eller blodprov.
- Högt blodtryck är ett vanligt tecken på att njurarna inte fungerar som de ska.

Njurförbundet är en ideell organisation som bildades 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen. I dag har vi cirka 4 300 medlemmar i alla åldrar organiserade i 15 regionföreningar. Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället. www.njurforbundet.seKontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401