Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Två nya attitydstudier från Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att en överhängande majoritet av svarande hudläkare och hudpatologer världen över är positiva till att använda AI-verktyg som hjälpmedel vid diagnos av hudsjukdomar. Den största potentialen ses inom diagnostik av hudcancer. Studierna är de första i sina slag och ger en klar indikation om att läkare ser positivt på en framtid med AI-baserade beslutsstöd.

I enkätundersökningarna har hudläkare och hudpatologer i över 90 länder fått svara på frågor som undersöker attityder gentemot AI inom sina discipliner. Resultaten från de två studierna visar att en överhängande majoritet (77,3 procent respektive 72,3 procent) av de svarande tror att AI kommer att förbättra hudsjukvård samt hudpatologi. Samtidigt är få (5,5 procent respektive 6,1 procent) oroliga för att bli ersatta av AI-verktyg i framtiden. Både hudläkare samt hudpatologer anser att AI-verktyg har störst potential för diagnostik av hudcancer.

Studierna är inte bara världens första i sina slag, utan kan ses som en indikation åt vilket håll hudcancer-vården är på väg. Än så länge finns inte AI-baserade diagnosverktyg för hudcancer i den offentliga vården i Sverige. Resultatet kan därmed komma att spela en stor roll i framtidens vård av hudcancer-patienter:

- Att hudläkare och hudpatologer generellt är så pass positiva till att använda AI-verktyg och då i synnerhet för att identifiera hudcancer sänder en viktig signal till beslutsfattare. Vi tror att det här kommer att få en stor, banbrytande innebörd för gängse sjukvård i framtiden, säger Sam Polesie, hudläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studierna.

Enkätstudierna pekar också på behovet av utbildning kring AI. Runt 80 procent av de svarande anser att kunskap om AI-verktygens möjligheter borde ingå i den medicinska utbildningen. Bland hudpatologer sågs stor potential för att identifiera celldelningar (mitoser) och känna igen avgränsningar för hudtumörer. Bland hudläkare sågs störst potential vid bedömningar av dermatoskopiska bilder, det vill säga av en typ av uppförstorade närbilder av hudförändringar.  

För att stimulera och underlätta forskning och användning av AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skapas nu ett kompetenscentrum för AI. Parallellt bedrivs också AI-forskning vid sjukhusets hudklinik. Tekniken som studeras bygger på bildigenkänning där en maskininlärningsalgoritm, med hjälp av tusentals bilder, tränas i att skilja mellan olika stadier av melanom. Syftet är att på sikt kunna använda AI-verktyg som ett beslutsstöd för hudläkare inför operationer av hudcancer där man redan preoperativt får en uppfattning av melanomet, vilket kan få betydelse för val av kirurgiska marginaler.

- Genom att använda AI som ett beslutsstöd ökar träffsäkerheten i bedömningen av hudcancer och läkare kommer därmed att kunna fatta mer kvalificerade beslut inför operation, säger Sam Polesie.

Melanom, den farligaste formen av hudcancer, är idag den femte vanligaste cancerformen i Sverige, för både män och kvinnor. Antalet melanomdiagnoser ökar med 5 procent per år och varje år dör cirka 500 personer av sjukdomen.

Kontaktperson: Sam Polesie, forskare vid hudkliniken och specialistläkare hud- och könssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
070-2241915
sam.polesie@vgregion.se

Länkar till studierna:

Attitudes towards artificial intelligence within dermatology: an international online survey
S Polesie et al. Br J Dermatol. 2020 Jul;183(1):159-161. doi: 10.1111/bjd.18875.

Attitudes Toward Artificial Intelligence Within Dermatopathology: An International Online Survey
S Polesie et al. Front Med (Lausanne). 2020 Oct 20;7:591952. doi: 10.3389/fmed.2020.591952.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Relaterade bilder


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000