Det är en myt att småkommuner exponeras mindre i media. I själva verket är det just de allra minsta kommunerna som får störst medialt utrymme. Det visar en undersökning av genomslaget som medieanalysföretaget NewsMachine gjort av kommunerna i Värmland.

I Värmlands län hamnar de två minsta kommunerna Storfors och Munkfors, på första respektive tredje plats räknat på antal införda artiklar publicitet per under årets första kvartal. Länets största kommun, Karlstad, som har det största absoluta genomslaget återfinns först på åttonde plats.

- Mindre kommuner talar gärna om att de befinner sig i någon sorts medieskugga, men det stämmer inte sett till antal kommuninvånare, säger Henrik Zettergren, analyschef på NewsMachine.

Det betyder att den lokala skolan eller fritidsanläggningen har mycket större möjlighet att bli omskriven om den ligger i en mindre kommun. Kommunalråden och förvaltningscheferna i dessa kommuner får också relativt sett mer medieutrymme.  

- I större kommuner är det betydligt tuffare konkurrens mellan verksamhetsområdenas enheter och vissa delar kan bli helt försummade, säger Henrik Zettergren.

Undersökningen visar att uppmärksamheten påverkas av en rad faktorer. Lokaltidningarnas spridningsområden ger ibland vissa kommuner extra mycket rampljus medan andra hamnar i skugga. Mest gynnas de kommuner som ligger i skärningspunkten mellan två eller flera tidningars bevakningsområden.

Den viktigaste förklaringen är dock de större lokaltidningarnas förmåga att plocka fram nyheter om de mindre kommunerna. Men intresset av att bevaka dessa varierar kraftigt över landet.

I Värmland är antalet artiklar som rör kommunala angelägenheter betydligt högre än riksgenomsnittet. En avgörande förklaring till det är de två största tidningarna, Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad ägnar mycket stort utrymme åt kommunbevakning som täcker stora delar av länets sexton kommuner. Tillsammans svarar de för närmare 2500 artiklar under årets först tre månader.

Henrik.Zettergren, bild

Grafer

 

För mer information:

 

Henrik Zettergren

Analyschef

 

Mobil: 070-5989449

Mail: henrik.zettergren@newsmachine.com

 

 

 

Om NewsMachine

NewsMachine är en svensk oberoende aktör som är expert på mediebevakning, publicitet och analys. Företaget samarbetar med en rad olika organisationer, företag och myndigheter. Bland kunderna finns ett 70-tal kommuner och NewsMachine har en lång och gedigen erfarenhet av att analysera kommuners publicitet och kommunikationsarbete.NewsMachine AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter.


Kontakt


Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

0705-989 449