Det har kommit till Region Kronobergs kännedom att äldre personer har blivit uppringda av bedragare och kallade till coronaprovtagning. Personen ombads legitimera sig med BankId – något vi aldrig muntligen ber om i Region Kronoberg.

Detta gäller den 25 juni 2020:

  • Vi ringer aldrig upp och ber någon legitimera sig med BankId
  • Vi ber aldrig någon att betala ett besök i förskott
  • Generell provtagning av personer med symptom eller antikroppstester är inte igång ännu
  • Provtagning kan ske om man bor på SÄBO eller har kommunal hemsjukvård och då får man besked om detta av sin sjuksköterska inom kommunen
  • Om ni undrar vad som gäller – läs på 1177.se

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt