Micasa Fastigheter och Liljevalchs fortsätter att samarbeta i tillgänglighetsprojektet som tar Vårsalongen till Micasas hyresgäster. Alla kan inte ta sig till utställningen, därför har vi filmat en drygt 20 minuter lång visning som du kan se via internet.

I år ser utställningen lite annorlunda ut. Den fysiska salongen har flyttat från Djurgården till city och för första gången i Vårsalongens historia visas utomhuskonst.

I årets lokaler, högst upp i en byggnad intill Gallerian, har den fysiska utställningen premiär 12 februari. Dagen innan premiären publicerades den filmade visningen av Vårsalongen 2016 på www.micasa.se.

Visningen genomförs av Mårten Castenfors, VD för Stockholm konst och Liljevalchs. I år har 114 konstnärer/grupper valts ut. De yngsta är 23 år och den äldste 99. Sammanlagt visas 214 verk.

Utställningen pågår 12 februari–10 april 2016 medan Micasa Fastigheters visning ligger kvar på webbplatsen resten av året.Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.


Kontakt


Karl Frisell

chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.

karl.frisell@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 90

Maria Mannerholm

VD Micasa Fastigheter

maria.mannerholm@micasa.se

+46 8 50836000

+46 8 50836010