Under 2008 har Södertörns högskola arbetat hårt med att utveckla lärarutbildningen för att studenterna ska möta en utbildning som inte bara uppfyller de strängt satta kvalitetskraven, utan som också ger mer till studenterna både i lektionssalen och utanför.

Nu satsar lärarutbildningen på Södertörns högskola på att ytterligare öka den pedagogiska och akademiska kvaliteten.

Ett stort förändringsarbete pågår och lärarutbildningen växer så det knakar. Den kritik som Högskoleverket riktade mot utbildningen våren 2008 har lett till ett genomgripande arbete med organisationen kring utbildningen, men också att man satsar på att förverkliga de idéer som finns om en lärarutbildning som är ännu mer anpassad till framtidens behov. Det sker också en satsning på forskningsverksamheten och man har bland annat tillsatt en forskningsledare.

- Den nya utredningen "En hållbar lärarutbildning" berömmer oss: den interkulturella profilen genomsyrar verkligen utbildningarna. Nu gäller det att förverkliga den andra profilen "Fri bildning" både i undervisningen och genom olika aktiviteter kring lärarutbildningen, säger Lisa Öberg, lärarutbildningens föreståndare.

De organisatoriska förändringarna, med en föreståndare och kontrakterade lärare kommer att innebära en större stadga i utbildningen och en tydlig akademisk ledning av verksamheten. Man gör också en storsatsning på ämnet matematik med didaktisk inriktning.

- Vi skapar på detta sätt ett kollegium av lärare, och får dessutom fyra programsamordnare som arbetar på halvtid med att utveckla sina program, säger Lisa Öberg, och passar på att tipsa om den nya hemsidan www.sh.se/lu.

Lärarutbildning vid Södertörns högskola
Hösten 2002 antog Södertörns högskola de första 104 studenterna till den nya lärarutbildningen med interkulturell profil. Utbildningen innehöll då fyra valbara inriktningar.

I dag erbjuder lärarutbildningen vid Södertörns högskola sex olika utbildningsprogram med över tusen studenter.

De olika programmen är:

  • Interkulturell lärarutbildning mot fritidshem (210 högskolepoäng)
  • Interkulturell lärarutbildnin mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år (210 högskolepoäng)
  • Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildning (210 högskolepoäng)
  • Interkulturell lärarutbildning mot grundskolans tidigare år (210-240 högskolepoäng)
  • Interkulturell lärarutbildning mot grundskolans senare år och gymnasiet (270-330 högskolepoäng)
  • Kompletterande lärarutbildning med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet (90 högskolepoäng)

Kombinationsutbildningen för yrkesverksamma barnskötare som utbildar sig till förskollärare är unik genom att studenterna kan förena deltidsarbete med studier delvis på distans.

Mer information:
Lärarutbildning på Södertörns högskola: http://www.sh.se/lu

Läs rapporten "En hållbar lärarutbildning" SOU 2008:109

Kontakt:
Lisa Öberg, föreståndare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola, tel: 08-608 40 62, mobil: 070-608 01 96, e-post: lisa.oberg@sh.se.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876