​Skolledarnas löner i Västernorrland ökar minst i Sverige. I genomsnitt ökade lönerna med 2,5 procent, jämfört med 4,1 för resten av landet. En skolledare tjänar i medel 49 500 i Västernorrland, jämfört med snittet i landet på 52 800. Lönerna för landets skolledare presenteras idag av Sveriges Skolledarförbund och baseras på en löneenkät som förbundets medlemmar svarade på i höstas.

Skolledarnas löner i Västernorrland ökar minst i Sverige. I genomsnitt ökade lönerna med 2,5 procent, jämfört med 4,1 för resten av landet. En skolledare tjänar i medel 49 500 i Västernorrland, jämfört med snittet i landet på 52 800.

- De här siffrorna måste huvudmännen ta på allvar. Skolledarnas löner måste öka mer, säger Anders Ringård, som representerar region södra Norrland Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse.

Lönerna för landets skolledare presenteras idag av Sveriges Skolledarförbund och baseras på en löneenkät som förbundets medlemmar svarade på i höstas.

Lönerna i Västernorrland ligger i mitten på listan, som toppas, inte oväntat, av Stockholm på 58 500. I botten Dalarna med 47 900.

Flyttar en skolledare från Västernorrland till Stockholm där utbudet på nya tjänster är bra, ökar årslönen med cirka 100 000 om året, och kanske mer om löneförhandlingen går bra.

- Vi vet att rörligheten bland skolledare är stor och skillnader i årslön, och då har vi inte räknat in den förbättrade pensionen också, betyder mycket, säger Anders Ringård. Det måste vi göra något åt nu.

Mer info:

Anders Ringård, 070-944 46 01

Förbundsordförande Matz Nilsson, 070-332 53 99

Frågor om statistiken: Monika Elowson, 070-967 62 06Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207