Västfastigheters driftchefer får ta emot Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera medarbetare med annan etnisk härkomst och kvinnliga medarbetare till traditionellt manliga roller inom drift och service.

Priset delades ut vid regionfullmäktiges sammanträde på tisdagen i Vänersborg. På plats för att representera Västfastigheter fanns Daniel Hansson (Vision), Ulf Abrahamsson, Thomas Bjarnemo och Roland Wallgren.

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens förvaltning för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Driftscheferna ansvarar tillsammans med sin personal för drift, verksamhetsservice, tillsyn och skötsel av fastigheterna. Inom området jobbar medarbetarna i traditionellt manliga roller såsom elektriker, energiingenjörer, ventilationstekniker, brandtekniker, snickare etc.

De vågar bryta normen

Juryn konstaterar att pristagarna har ett jämställdhetsperspektiv när de rekryterar, och att de uppmärksammar och motverkar normer, värderingar, attityder och strukturer som missgynnar individer eller grupper ur ett jämställdhetsperspektiv.

”De har modet att bryta en norm och resultatet har blivit att man uppfattar att klimatet har blivit bättre, att man ser saker ur olika perspektiv och dialogen har blivit mer nyanserad. Resultat av arbetet går även att se på lönestatistiken där kvinnorna, de senaste åren, har haft samma löneutveckling som männen”, skriver juryn i sin motivering.

Christina Lindgren, områdeschef för Drift och Service är en av de som nominerat cheferna. Hon är stolt att idag få se driftcheferna ta emot priset:

”Jämlikhet är en viktig fråga och jag är så stolt över driftschefernas arbete. De har verkligen förtjänat priset, de är bra förebilder som står upp för allas lika värde och har ett öppet sinne när de rekryterar. Tack vare dessa chefer har vi både ökat antalet kvinnor inom driften som antalet medarbetare med annan kulturell bakgrund. Det har lett både till ett bättre klimat och en mer nyanserad dialog.”

Tidigare priser

Västfastigheter har tidigare prisats för sitt jämlikhetsarbete. 2013 och 2014 vann de Jämix® som Sveriges mest jämställda arbetsplats enligt Nyckeltalsinstitutet.

2007 vann Västfastigheter Västra Götalandsregionens jämställdhetspris.

Syftet med priset är att lyfta goda exempel

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris riktar sig till medarbetare och verksamheter vid Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag. Det delas ut årligen sedan 2001. Syftet med priset är att stimulera till kreativitet och initiativ i jämställdhetsarbetet och att stödja ett målinriktat arbete, ta fram goda exempel och sprida erfarenheter.

Prissumman på 25 000 kronor betalas ut till den berörda arbetsplatsen.

I juryn för jämställdhetspriset ingår Gunilla Levén (M) ordförande i personalutskottet, Karin Engdahl (S) vice ordförande i personalutskottet, regiondirektör Ann-Sofi Lodin och personaldirektör Marina Olsson.

Kontaktpersoner

Västfastigheter, Christina Lindgren, Områdeschef Drift och Service 0727 -27 48 43
VGR jämställdhetspris, Gunilla Levén (M), ordförande personalutskottet, 0703-05 32 02.  Karin Engdahl (S), v. ordförande personalutskottet, 0709-10 29 07.

Kontakt


Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145