Det är en myt att småkommuner får mindre exponering i media. I själva verket är det just de allra minsta kommunerna som får störst medialt utrymme. Det visar en undersökning av genomslaget som medieanalysföretaget NewsMachine gjort av kommunerna i Västmanlands län.

I Västmanlands län får de två minsta kommunerna Norberg och Skinnskatteberg under årets första kvartal 38 respektive 22 artiklar per 1000 invånare, medan den största kommunen, Västerås, endast förekommer i drygt fem artiklar per 1000 invånare.

- Mindre kommuner talar gärna om att de befinner sig i någon sorts medieskugga, men det stämmer inte, sett till antal kommuninvånare, säger Henrik Zettergren, analyschef på NewsMachine.

Det betyder att den lokala skolan eller fritidsanläggningen har mycket större möjlighet att bli omskriven om den ligger i en mindre kommun. Kommunalråden och förvaltningscheferna i dessa kommuner får också relativt sett mer medieutrymme.  

- I större kommuner är det betydligt tuffare konkurrens mellan verksamhetsområdenas enheter och vissa delar kan bli helt försummade, säger Henrik Zettergren.

Undersökningen visar att uppmärksamheten påverkas av en rad faktorer. Lokaltidningarnas spridningsområden ger ibland vissa kommuner extra mycket rampljus medan andra hamnar i skugga. Mest gynnas de kommuner som ligger i skärningspunkten mellan två eller flera tidningars bevakningsområden.

Den viktigaste förklaringen är dock de större lokaltidningarnas förmåga att plocka fram nyheter om de mindre kommunerna. Men intresset av att bevaka dessa varierar kraftigt över landet.

 

För mer information:

Henrik Zettergren

Analyschef

Mobil: 070-5989449

Mail: henrik.zettergren@newsmachine.com

Grafer

Henrik Zettergren, bild

 

Om NewsMachine

NewsMachine är en svensk oberoende aktör som är expert på mediebevakning, publicitet och analys. Företaget samarbetar med en rad olika organisationer, företag och myndigheter. Bland kunderna finns ett 70-tal kommuner och NewsMachine har en lång och gedigen erfarenhet av att analysera kommuners publicitet och kommunikationsarbete.NewsMachine AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter.


Kontakt


Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

0705-989 449