Det finns stor potential att utveckla och etablera musikexporten inom Västra Götaland, inte minst ekonomiskt. Därför har kulturnämnden beslutat att satsa på pop- och rockmusik genom att ge stöd till det regionala exportkontoret Westside Music Sweden. Målet är att Västra Götaland ska bli en mer attraktiv plats för musik, både ur publikens, utövarnas, arrangörernas, bokningsbolagens och skivbolagens perspektiv.

Westside Music Sweden (WMS) startade som en del av KulturUngdoms musikverksamhet och har byggt en fungerande modell kring regional musikexport på kort tid. WMS är unikt i Sverige på så sätt att det är det enda exportkontoret som ägnar sig åt showcase-verksamhet och samarbeten med mindre artister och bolag, som ännu inte är helt kommersiella och självgående.

- KulturUngdom/Westside Music Sweden har funnits med som något slags steg på vägen för flertalet artister, och är för vissa också som ett återkommande steg i olika riktningar. Vi är superglada över att ha funnits med i bilden kring fantastiska artister som Pale Honey, Two Year Vacation, Sarah Klang, The Bongo Club och Agent Blå. Vi är dessutom övertygade om att fler kommer följa dem i spåren, säger Mattias Tell, musikkonsult KulturUngdom/Westside Music Sweden.

Med stöd från kulturnämnden kommer WMS strategiskt och långsiktigt kunna utveckla hela sin verksamhet och därmed sätta den här delen av Sverige på musikkartan i ett globalt perspektiv. Samtidigt utvecklar de sina egna artister och bolagen som artisterna arbetar med.

Musikscen med framåtanda och ett kreativt klimat

Musikexport skapar arbetstillfällen, genererar yrkesverksamhet och ekonomiska tillväxt, höjer intresset för musiken och stärker varumärket för regionen. Västra Götaland har inom sin musikscen både framåtanda och ett kreativt klimat som skulle kunna utvecklas via det redan etablerade kontaktnät som byggts upp av Westside Music Sweden.

Att en region driver ett musikexportkontor är inte ovanligt, det görs på flertalet platser i världen. Att Kanada anses världsledande på musikexport har troligtvis att göra med att de dessutom jobbar med regionala exportinsatser. Ambitionen är att Västra Götalandsregionen genom bland annat stödet till WMS ska bli en spelare på samma nivå.

7 verksamhetsområden för etablering och utveckling

För att skapa en profilerad och relevant verksamhet kring musikexport med etablering och utveckling som mål har Westside Music Sweden definierat följande verksamhetsområden:

  • Branschträffar/showcasefestivaler

  • Internationella musikfestivaler

  • Internationella turnéer

  • Internationella gäster

  • Internationella föreläsare

  • Viva Sounds, konferens och klubbfestival i Göteborg (http://westsidemusicsweden.se/viva-sounds/)

  • Externa tjänster/support

Kontakt

Mattias Tell, musikkonsult KulturUngdom/Westside Music Sweden

mattias@kulturungdom.se

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.


Bifogade filer

 1 iStock-842474138Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se