Projektet Re:textile tar ett helhetsgrepp för cirkulär ekonomi på textilområdet. Nu är Västra Götalandsregionen och Science Park Borås nominerade till det prestigefyllda priset Design S, en utmärkelse som hela designbranschen står bakom.

Projektet Re:textile är nominerat i kategorin Hållbart samhälle. Där premieras nyskapande designlösningar som processer, produkter eller tjänster som bidrar till ett bättre liv i ett bättre samhälle. Inom Re:textile utvecklas metoder och strategier för cirkulärt mode med professionell design och teknik som kan öka kläders livslängd från 2 till 10 år.

Syftet är att påvisa hur nytänkande design, cirkulär ekonomi och förändrat konsumtionsbeteende innebär nya affärsmöjligheter. Och inte minst bidra till mindre miljöbelastning från vår textilanvändning.

Projektet startade genom Studio Re:design efter en förstudie och sedan framtagande av prototyper och affärsmodeller för återbruk och re-design. Det ledde till ett större samarbete mellan en rad tunga aktörer på regional nivå kring designdriven cirkulär ekonomi och 2015 startade uppföljaren Re:textile inom Science Park Borås på Högskolan i Borås, med Västra Götalandsregionen som huvudfinansiär.

Inte första gången

Som första offentliga verksamhet nominerades Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg 2010 till Design S för metoden och projektet Design med Omtanke. Design med Omtanke skapar hållbara offentliga miljöer genom att förena estetik med etik, ekologi, ekonomi och engagemang.

Mer om Design S

Design S utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse. I år är det 10 år sedan utmärkelsen delades ut för första gången och i år ska också tio kategorier premieras.

När presenteras vinnarna?

Vinnarna av Design S 2016 presenteras den 23 november. Fram till dess visas alla nominerade bidrag i varje klass i en utställning på ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) på Skeppsholmen i Stockholm.

Folkets pris – du kan vara med!

Mellan 11 oktober till 20 november kan du som besöker utställningen –virtuellt eller på plats på ArkDes – göra din röst hörd och vara med och välja ut vem som ska få ”Folkets pris”.

 

Kontakt

Birgitta Nilsson, processledare hållbar produktion, cirkulär ekonomi, Regional utveckling
birgitta.j.nilsson@vgregion.se Telefon 010-441 40 35, mobil 0703-38 50 75

Om miljönämnden

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden

 
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se