Västra Götalandsregionens personalutskott har tagit beslut om att utöka och förlänga det framgångsrika projektet med språkutbildning i medicinsk svenska för nyanlända läkare. Utbildningen kommer nu också att omfatta sjuksköterskor och görs i samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Mycket har hänt i Sverige sen vi startade den här utbildningen för ett drygt år sen. Flyktingströmmarna har ökat, speciellt från Syrien. Nu är det viktigare än någonsin att vi hittar de nyanlända som sitter på kompetens som vi så väl behöver på våra sjukhus och vårdcentraler. Därför känns det bra att vi nu kan erbjuda många fler platser och dessutom till sjuksköterskor, säger Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet, PU.

Kompetens är färskvara, därför är det viktigt att korta ner vägen till arbete genom en tidig introduktion till den svenska sjukvården. Det är också bra att projektet ger samma möjlighet för alla oavsett var man bor i regionen, säger Eva Sannum, biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland.

Det kommer att bli minst fyra kursstarter med början i februari 2016 och man räknar med att kunna ta emot runt 120 studenter. Redan har läkare från hela landet hört av sig. Både behovet och intresset är redan stort.

Vi är en stor arbetsgivare som kan erbjuda både utbildning och praktikplatser ute i våra verksamheter. Här kan vi komplettera språkstudier med praktik vilket blir både effektivt och socialt för de läkare och sjuksköterskor som vi hoppas kommer att arbeta hos oss framöver, säger Marina Olsson personaldirektör i Västra Götalandsregionen. 

Kontakpersoner:

Gunilla Levén (M), ordf personalutskottet 0703-05 32 02. Marina Olsson, personaldirektör 0706-30 58 57. Eva Sannum, bitr. marknadschef Arbetsförmedlningen 010-486 92 57
Presskontakt: Ulrika Jisland 0700-82 47 33.

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se