Regionutvecklingsnämnden beslutade idag att satsa 7,5 miljoner kronor på Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik (K2) för ytterligare en femårsperiod 2020-2024.

- Vi ser en stor nytta i att fortsätta finansiera K2. Samverkan mellan forskning, praktik och myndigheter ger en god plattform för utveckling av gemensamma mål och innovativa åtgärder, och är en viktig del av regionens satsningar inom fordon och mobilitet, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Även kollektivtrafiknämnden har nyligen beslutat att avsätta motsvarande summa- 7,5 miljoner kronor- till centrats grundfinansiering för samma period. Det motsvarar hälften av Västra Götalandsregionens andel på totalt 15 miljoner.

Kollektivtrafiken är en nyckel för att bygga det hållbara attraktiva samhället. K2 bidrar med stor kunskap att på olika belysa det, samt vilken samverkan som behövs mellan olika aktörer för att vi ska lyckas, säger Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden.

K2:s verksamhet baseras på idén om forskning i samverkan med branschen och består av två ben: utbildning och forskning. Syftet är att akademi, offentliga aktörer och näringsliv möts för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. Centrat har precis tagit fram en reviderad forskningsinriktning för åren 2020-2024.

Fokus ligger på olika forskningsområden som ska bidra till ökad kunskap om kollektivtrafik som medel för hållbara städer och regioner. Bland annat lyfts framtidens mobilitet, integrerad samhällsplanering och kollektivtrafik för alla fram som viktiga framtidsfrågor.

 

Kontakter

Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden, 0703-67 95 80
Ulrika Frick, ordförande kollektivtrafiknämnden, 070-270 40 93

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

 Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se