Västra Götalandsregionen beslutade idag att bevilja 10 800 000 kronor till Västkuststiftelsen som samordnare för projektet ”Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort kliv framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och cykelleder, i syfte att öka tillgängligheten och skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade och trygga regionala leder i Västra Götaland.

- Här finns ett nätverk av leder som har stor potential, men som har alltför låg kvalitet. För att lederna ska kunna stärka besöksnäringen och arbetet för folkhälsan behöver de utvecklas. Genom satsningen kan vi nu ta ett övergripande regionalt ansvar för ledutveckling i hela Västra Götaland, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Vandring och cykel ligger i tiden

Intresset för vandring och cykel har ökat kraftigt under de senaste åren. Inte minst har pandemin påverkat invånares lust att vistas mer i naturen och lett till ökad trafik på de västsvenska lederna. Det märks av ett uppsving för naturturism i allmänhet- och för vandring i synnerhet –som en direkt följd av ökad efterfrågan på hållbar och miljövänlig turism.

Förutom goda effekter på folkhälsan med fysisk aktivitet i naturområden, har det i sin tur gett positiva effekter på kringliggande näringsliv och besöksnäring, samtidigt som det spelar stor roll för det lokala friluftslivet. Att upptäcka sitt närområde har blivit mer aktuellt än någonsin.

Bygger vidare på samverkan

I praktiken innebär satsningen möjlighet att skapa ytterligare 200 mil kvalitetssäkrade leder: Vildmarksleden, Sjuhäradsleden, Pilgrimsleden Göta Älv, Pilgrimsleden Dalsland, leder i Kroppefjäll, Ätradalsleden, Västkustleden och Unionsleden. Det finns även positiva resultat att bygga vidare på från tidigare pilotprojekt för utveckling av Bohusleden, Kuststigen och Gotaleden där modell för samverkan och samarbete utvecklats under ett par års tid där 90 mil regionala vandringsleder kunnat kvalitetssäkrats. 

Modell för landsbygdsutveckling

Västkuststiftelsen tar en samordnande roll för utvecklingen av vandrings- och cykelleder i Västra Götaland i samarbete med kommuner, kommunalförbund, Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för kulturutveckling samt länsstyrelsen. Dessa parter bidrar med ytterligare insatser som motsvarar cirka 25 miljoner kronor, totalt nära 36 miljoner kronor till satsningen under kommande tre årMen naturturism handlar om mer än att utveckla de faktiska lederna. Projektet ska bidra till att göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling genom att kommuner, region och näringsliv samverkar för att utveckla arbetstillfällen och näringsliv, där företag inom besöksnäringen kan stärkas och att nya företag kan starta. Invånare och besökare ges också förutsättningar för en hållbar livsstil och det bidrar till att stärka Västra Götalands natur- och kulturarv.

Fakta:

Västkuststiftelsen får en samordnande roll för utvecklingen av vandrings- och cykelleder i Västra Götaland i samarbete med kommuner, kommunalförbund, Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för kulturutveckling samt länsstyrelsen. Dessa parter bidrar med ytterligare insatser som motsvarar cirka 25 miljoner kronor.

Lite kuriosa:
I början av året hyllades Västsverige av New York Times som en av världens mest spännande destinationer 2020. På listan "52 places to go 2020" nådde Västsverige plats 16. Västsverige hyllades som en föregångare när det gäller hållbar turism. I motiveringen lyftes Gotaleden fram, den 70 km långa vandringsleden mellan Göteborg och Alingsås, en av de leder som nämns i texten. 

 

Kontakt

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, 070-867 16 21
Lisa Belfrage, regionutvecklare, avdelning näringsliv,  070-082 43 41

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, programmen för hållbar utveckling och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet i Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se