Under torsdagens presskonferens meddelade regeringen att man rekommenderar att alla gymnasieskolor övergår till distansundervisning. Utifrån rekommendationen övergår alla Västra Götalandsregionens naturbruksskolor till distansundervisning från måndagen den 7 december fram till vårterminens start.

Beslutet gäller all undervisning med undantag från gymnasiesärskolan och elever som är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande). Från måndag den 7 december bedrivs därför distansundervisning på Naturbruksskolorna Svenljunga, Uddetorp, Sötåsen och Axevalla Hästcentrum.

Eleverna följer sitt ordinarie schema och lektionerna anpassas till att fungera på distans. Precis som under vårterminen finns möjlighet att ta in elever till skolan i mindre grupper för att genomföra vissa praktiska utbildningsmoment eller vid behov av extra stöd.

Kontakt
Sofie Liljegren, presskontakt
070-0825669
sofie.liljegren@vgregion.se

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Kontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527