Under förmiddagen meddelade regeringen att man rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor och universitet att införa distansutbildning från och med i morgon onsdag 18 mars. Naturbruksförvaltningen följer regeringens rekommendation vilket innebär att ingen undervisning kommer ske på plats i lokalerna men att all utbildning fortsätter via distans. Beslutet gäller både Naturbruksskolorna Uddetorp, Svenljunga, Sötåsen och Axevalla Hästcentrum samt vuxenstuderande på Biologiska Yrkeshögskolan, Angereds gård och Yrkesvux.

Under eftermiddagen förbereds alla elever och studerande för att lämna skolorna och övergå till studier från hemmet. Skolorna ser till att alla elever får en trygg hemresa.

Distansundervisning kommer främst ske via den digitala lärplattformen Ping-Pong som används av skolorna. Naturbruksförvaltningen tittar just nu på former för den fortsatta undervisningen. Elever, studerande och vårdnadshavare uppdateras löpande med aktuell information.

 

Kontakt
Sofie Bertilsson, presskontakt Naturbruksförvaltningen
070-0825669
sofie.bertilsson@vgregion.se

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Kontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527