Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde 22 november avtal med Öckerö kommun om Samverkande sjukvård i Öckerö kommun.

I Samverkande sjukvård ingår den kommunala hemsjukvården, primärvården, 1177 Vårdguiden, ambulanssjukvården samt sjukhusvård.  Syftet med Samverkande sjukvård är att förbättra och utveckla samverkan i den nära vården för att skapa ökad trygghet och tillgänglighet till vård och att utnyttja tillgängliga resurser i ett geografiskt område så att invånarna vid sjukdom och skada om möjligt kan få hjälp på hemmaplan.

Avtalet innebär att kommunens hemsjukvård kan göra insatser hos kommuninvånare även om dessa inte är inskrivna i hemsjukvården. Uppdrag kan ges av 1177 Vårdguiden, ambulanssjukvården, vårdcentral eller hemtjänst.

Omvänt kan kommunens sjuksköterskor få hjälp av ambulanssjukvården med bedömning och åtgärd i hemmet. Kommunens sjuksköterskor kan också larmas ut samtidigt som ambulansen för att snabbare kunna ge vård enligt konceptet IVPA, I Väntan På Ambulans.

Avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden gäller från 3 december.

Den 20 november fattade norra hälso- och sjukvårdsnämnden ett motsvarande beslut gällande avtal med Lysekils kommun. Även i Lysekil sker starten 3 december. Det innebär att det nu är sammanlagt 14 kommuner i Västra Götalandsregionen som arbetar enligt konceptet Samverkande sjukvård. Utanför Fyrbodal finns Samverkande sjukvård i Lilla Edets kommun och från 3 december i Öckerö kommun.

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Anne-Lie Sundling (KD) 1 vice ordf. annelie.sundling@kristdemokraterna.se, 0727-52 56 00

Janette Olsson (S) 2 vice ordf. janette.olsson@stenungsund.se, 0731-59 72 62

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 076 - 112 21 68

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.Taggar

HSN V

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se