En klimatförändring kan påverka våra vattensystem på flera olika sätt. Det kan ge effekter på vattenkvalitet och biologi i sötvatten samt också ökade översvämningsrisker. Vattendagarna belyser i år en rad vattenfrågor utifrån ett klimatperspektiv.
Konferensen Vattendagarna behandlar i år vilka effekter en klimatförändring kan ge på våra sötvattenmiljöer. Under två dagar tar en rad experter upp olika problemställningar. Bland annat belyses förändrade flöden för Mälaren, övergödning och sediment i sjöar, påverkan på fisk och småkryp, översvämningsproblem, samt ökade kväve- och fosfortransporter till haven.
- Temat under Vattendagarna är hur förändringar i klimat och vattenflöden påverkar vattenkvalitet och biologi. Vi kommer att diskutera vilka effekter förändringarna kan få i vattenekosystemen och för samhället, samt även hur till exempel myndigheter och kommuner tar hand om frågan, säger Willem Goedkoop, ordförande för Svenska Föreningen för Limnologi.
Vattendagarna arrangeras den 23-24 november i Louis de Geer konsert och kongress i Norrköping av Svenska Föreningen för Limnologi och SMHI. En rad föreläsare från universitet och högskolor, länsstyrelser, SMHI, Fiskeriverket, näringsidkare och försäkringsbranschen medverkar. Här deltar även talare från Norge och Finland.
Mötet riktar sig främst mot de som arbetar med vattenfrågor på myndigheter, konsultföretag, universitet eller andra typer av organisationer. Syftet med det årliga arrangemanget är att vara en mötesplats och ta upp aktuella frågor inom området, att presentera ny kunskap och forskning.

Mer information om Vattendagarna finns på www.limnologerna.org och www.smhi.se

För ytterligare information:
Willem Goedkoop, Sveriges lantbruksuniversitet, 018-67 31 12, mobil 0703617868, willem.goedkoop@ma.slu.se
Gunn Persson, hydrolog, SMHI, 011-495 84 47, 0733-40 21 79, gunn.persson@smhi.se
Under konferensen: ta kontakt med Åsa Eklund, SKD-konferensservice, Mobil 0706-69 20 72
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)