På Världsvattendagen imorgon den 22 mars uppmärksammas vårt viktigaste livsmedel: vatten. Tillgång till rent vatten är tyvärr inte en självklarhet för många på denna jord, inte ens här på ostkusten. Så även på hemmaplan behöver vi arbeta för att säkerställa vattnet, som ingen kan vara utan.

Nu har tre vattenråd tillsammans med Kalmar och Nybro kommuner gjort en flerårig plan för att restaurera ett antal vattendrag och därmed återskapa livsmiljöer för fisk, insekter och fåglar som har gått förlorade på grund av människans påverkan. Under de kommande fyra åren kommer det byggas omlöp för fisk, så att de kan ta sig förbi dammar och vandra fritt fram och tillbaka från havet genom bäckarna. Samtidigt kommer naturliga bottnar återställas och strandmiljöer förbättras. Resultatet blir bäckar och åar med högre artrikedom och bättre livsmiljöer för hotade arter som till exempel havsöring. En bonus är att arbetet kommer att leda till vackrare vattendrag, som dessutom bättre kommer att rena vattnet och därmed förhindra att föroreningar hamnar i Östersjön. Sammanlagt innebär detta en satsning på cirka 3,5 miljoner kronor.

Vattendragen som kommer upprustas är: Snärjebäcken, Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån. Ledande i arbetet är de tre vattenråden ochden ideella föreningen som samarbetar under namnet Ostkustens Vattensamling.

Vill ni veta mer, så kan ni hämta mer information på www.vattensamling.se under fliken ”projekt” eller ta kontakt med projektledare Renate Foks, tfn. 0480-45 01 73, renate.foks@kalmar.seKalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad.


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41