Geotec

Var går gränsen för kommunal självbestämmanderätt? När Växjö kommun tvingade till fjärrvärmeanslutning i ett bostadsområde ställdes frågan på sin spets. Branschaktörer uppmärksammade Geotec på förhållandet och vi anmälde kommunen till Konkurrensverket. Ett av kommunens argument var att den egna fjärrvärmen var bäst ur ett miljöperspektiv. Domen som föll till kommunens fördel i Tingsrätten i höstas är intressant och får nationella effekter.

Konkurrensverket som drivit frågan, ansåg att Tingsrätten tolkade lagstiftningen felaktigt och överklagade målet till Marknadsdomstolen.

Frågan om Växjö kommuns agerande är en nationell angelägenhet. Marknadsdomstolen utslag kommer att påverka energisystemet, medborgarnas fria val och företagarnas möjlighet till konkurrens. Inte bara i Växjö, utan i hela landet.

Vi ställer oss några viktiga frågor:

- Är det rimligt att en kommun ska få ge sina egna bolag monopol på vissa marknader?

- Finns det behov av nationella riktlinjer för så stora frågor som den enskilde konsumentens energiförsörjning?

- Kan man argumentera för att en energilösning är mer hållbar än andra? Och vilka bedömningskriterier skall man använda vid den bedömningen?

Dessa frågor kommer att diskuteras torsdagen den 7 juli kl 13.00 i Dagens Industris tält på Donners plats i Visby. Medverkande i panelen är: 

Louise Trygg, professor i energisystem vid Linköpings Universitet

Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund

Johan Barth, VD Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

Seminariet görs i samarbete med Dagens Industri och kommer också att sändas i TV från Dagens Industris portal. Gå in på deras hemsida här.Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00